Tìm kiếm : Protocols Thấy 72 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 72

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.23 MB ICMP Protocol.ppt
(tailieu_phim_4share)
Giao thức ICMP (Internetwork Control Message Protocol) cho phép việc thử nghiệm và khắc phục các sự cố của giao thức TCP/IP. ICMP định nghĩa các các thông điệp được dùng để xác định khi nào
2 2019-03-26 470.00 KB IP Protocol.ppt
(tailieu_phim_4share)
Bộ giao thức IP nằm ở tầng 3 trong mô hình mạng OSI. Định dạng, đóng gói gói tin IP, truyền thông hướng kết nối và không hướng kết nối
3 2016-08-13 166.50 KB Protocol MRI.doc
4 2011-02-02 5.06 MB MK IPv6 Core Protocols Implementation.zip
(admin1)
5 2018-09-19 791.74 MB Ancient Aliens S13E03 The Alien Protocols.mkv
(fs2019)
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Ancient Aliens - S13/Ancient Aliens - S13E03 - The Alien Protocols.mkv / Ancient Aliens Season 13 (2009) | Science and mythology – and how they are the same thing.
6 2019-03-26 20.17 MB W2008 TCP IP Protocols and Services.pdf
(tailieu_phim_4share)
7 2019-03-26 2.78 MB Mobile Telecommunications Protocols for Data Networks.pdf
(tailieu_phim_4share)
8 2019-03-26 486.58 KB Hacker Highschool en3 Ports and Protocols.pdf
(tailieu_phim_4share)
9 2019-03-26 9.54 MB Protocols for High Efficiency Wireless Networks.pdf
(tailieu_phim_4share)
10 2011-02-02 5.14 MB Morgan Kaufmann IPv6 Advanced Protocols Implementation.zip
(admin1)
11 2022-01-22 252.92 KB remote desktop protocol.rar
(willowccmll)
12 2020-09-08 252.92 KB remote desktop protocol.rar
(nasser.faridhassn)
13 2020-09-06 252.92 KB remote desktop protocol.rar
(shamsway98)
14 2020-08-27 252.92 KB remote desktop protocol.rar
(hbvu44wl4)
15 2020-08-27 252.92 KB remote desktop protocol.rar
(ancienser991)
16 2019-03-26 117.57 KB 07 IN Protocol.pdf
(tailieu_phim_4share)
17 2018-05-22 3.00 MB IHSE AVID Protools.pdf
(tuanhiepdtvt)
18 2016-05-24 1.10 GB Protocol Bach Mai.rar
19 2016-01-26 6.44 MB K3 Hospital Protocol.rar
20 2019-03-26 158.15 KB gsm switching services and protocols p1 8309.pdf
(tailieu_phim_4share)

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 72