Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'rayleigh': 2 (2) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 762.15 KB Kênh truyền sóng vô tuyến trong thông tin di động.pdf
Các chủ đề được trình bày trong chương - Truyền lan sóng phẳng trong môi trường vô tuyến di động, các đặc tính của kênh - Kênh truyền sóng trong miền thời gian - Kênh truyền sóng trong miền tần số - Kênh truyền sóng trong miền không gian - Quan hệ giữa
2 2019-03-26 2.28 MB Algebraic Number Theory and Code Design for Rayleigh Fading Channels.pdf

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X