Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'transmission': 8 (8) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 2.01 MB Huawei UMTS Product and Transmission Solution v1 2.pdf
2 2019-03-26 3.43 MB Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng.doc
MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ 4DANH MỤC BẢNG BIỂU 7LỜI MỞ ĐẦU 8CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE 101.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 101.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ LTE 111.2.1 So sánh
3 2019-03-26 2.83 MB 18965582 Transmission Systems Design Handbook for Wireless Networks.pdf
4 2019-03-26 1.68 MB Fundamentals Of Digital Television Transmission.pdf
5 2019-03-26 135.29 KB Transmission oil puml.pdf
    Tài liệu tham khảo chuyên đề dầu khí về Transmission oil puml  
6 2019-03-26 190.20 KB Fundamentals of Digital Television Transmission phần 10.pdf
Ngoài ra mối quan hệ của nó với các mô hình định hướng ăng-ten, sự lựa chọn những gì thu được ăng-ten liên quan đến một số thương mại-off. Như đã thảo luận trước đó, Beamwidth ăng-ten là
7 2019-03-26 37.45 KB Chiếu sáng trong truyền hình (English).pdf
  Television is a means of changing patterns of light into electrical  signals for storage or transmission and then recreating those patterns on a  screen. In order to do this well, the television camera must be presented with  properly
8 2019-03-26 1.61 MB FUNDAMENTALS OF DIGITAL TELEVISION TRANSMISSION.pdf
Many engineers familiar with analog television broadcast systems are now faced with designing, operating, and maintaining digital television systems. A major reason for this introductory book is to make the transition from analog to digital television

First | Prev | [1] | Next | Last