Tìm kiếm : Telephony Thấy 11 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 11 of 11

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 5.62 MB Introduction to IP Telephony.pdf
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 1.20 MB 40 Security in VoIP Telephony Systems.pdf
(tailieu_phim_4share)
3 2011-02-02 2.52 MB Cisco Press THE ROAD TO IP TELEPHONY.zip
(admin1)
4 2019-03-26 94.73 KB How To Master Telephone Interviews.pdf
(tailieu_phim_4share)
Don't be afraid to pick up the phone! The telephone interview is by far becoming more and more popular. Many job hunters still get that adrenalin rush even with the phone interviews. But following the tips and advice in this article will help you
5 2019-03-26 1.18 MB Distributed Algorithms and Protocols for Scalable Internet Telephony.pdf
(tailieu_phim_4share)
Internet telephony service is defined as the provision of real-time, interactive, multimedia telecommunications services between human users, using the public Internet. The most difficult problem in providing Internet telephony is to overcome
6 2011-02-02 6.84 MB Syngress Cisco AVVID and IP Telephony Design and Implementation.zip
(admin1)
7 2019-03-26 79.00 KB Trực điện thoại và tiếp tân ( Telephone & Reception ).doc
(tailieu_phim_4share)
Bộ câu hỏi tuyển dụng mẫu - Câu hỏi phỏng vấn dành cho vị trí tiếp tân và trực điện thoại
8 2011-02-02 11.50 MB Cisco Press IP Telephony Self Study Cisco QOS Exam Certification Guide 2nd.zip
(admin1)
9 2018-11-06 489.11 MB Asia CD Mong Telephone Anh Lê Quốc Tuấn [NRG].rar
(it.hanguyen)
10 2019-03-26 2.21 MB Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thoại trên...
(tailieu_phim_4share)
Đầu năm 1995 công ty VocalTec đưa ra sản phẩm phần mềm thoại qua Internet (kết nối điểm -điểm) đầu tiên trên thế giới .Sau đó ,nhiều công ty đã đầu tư nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm thương mại.Tháng 3/1996 ,VocalTec kết hợp với Dialogic đã đưa ra sản
11 2019-03-26 7.09 MB Newnes Wi Fi Telephony Challenges and Solutions for Voice over WLANs Oct 2006.pdf
(tailieu_phim_4share)

1 Show 1 - 11 of 11