Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'truehd': 2059 (2059) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2022-01-24 12.08 GB Clifford.the.Big.Red.Dog.2021.1080p.BluRay.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO (Sub Viet).mkv
2 2022-01-24 26.25 GB Disturbia.2007.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 NTL.mkv
3 2022-01-24 13.84 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
4 2022-01-24 30.91 GB Infinite.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
5 2022-01-24 20.75 GB Infinite.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HiDt Sub Viet Thuyet Minh.mkv
6 2022-01-22 38.66 GB Infinite.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
7 2022-01-22 16.64 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HiDt Sub Viet Mux San.mkv
8 2022-01-22 26.90 GB Infinite 2021 ViE 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 LsD.mkv
9 2022-01-22 26.30 GB Infinite.2021.1080p.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
10 2022-01-22 2.35 GB Port of Call 2015 1080p BluRay REMUX AVC TrueHD 7.1 HDT.mka
11 2022-01-22 15.87 GB Infinite 2021 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 LEGi0N.mkv
12 2022-01-22 87.79 GB Last.Night.in.Soho.2021.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 B0MBARDiERS.iso
13 2022-01-22 38.66 GB Infinite.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
14 2022-01-22 26.79 GB Infinite.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
15 2022-01-21 15.54 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
16 2022-01-21 21.84 GB 10.Minutes.Gone.2019.ViE.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 LsD.mkv
17 2022-01-21 14.93 GB The.Invisible.Guest.2016.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 NTL.mkv
18 2022-01-21 27.66 GB The.Negotiator.1998.1080p.BluRay.REMUX.VC 1.TrueHD.5.1 NTL.mkv
19 2022-01-21 229.67 KB Infinite 2021 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 HDT Vietnamese Styled Phong Chu Dep Va Mau.rar
20 2022-01-21 12.26 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
21 2022-01-21 19.46 GB Port.of.Call.2015.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.7.1 NTL.mkv
22 2022-01-21 45.40 GB Last.Night.in.Soho.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
23 2022-01-21 33.66 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
24 2022-01-21 30.49 GB Infinite.2021.ViE.1080p.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
25 2022-01-21 15.44 GB Infinite.2021.ViE.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
26 2022-01-20 11.89 GB Infinite.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO.mkv
27 2022-01-20 11.89 GB Infinite.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO.mkv
28 2022-01-20 11.73 GB Infinite.2021.1080p.Bluray.Atmos.TrueHD.7.1.x264 EVO (Sub Viet).mkv
29 2022-01-20 53.10 GB The Toolbox Murders 1978 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DV TrueHD 7.1 HDT.mkv
30 2022-01-20 28.21 GB Last.Night.in.Soho.2021.2160p.UHD.BluRay.Atmos.TrueHD.7.1 x265 B0MBARDiERS (Sub Viet).mkv
31 2022-01-20 50.55 GB Last.Night.in.Soho.2021.2160p.UHD.BluRay.Remux.DV.HDR10.HEVC.Atmos.TrueHD.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
32 2022-01-20 15.99 GB Last Night in Soho 2021 2160p MULTi UHD DV HDR BluRay TrueHD Atmos 7.1 H265 SHD.mkv
33 2022-01-19 18.81 GB Chasing.the.Dragon.2.2019.1080p.BluRay.Remux.AVC.TrueHD.5.1.2Audio ADE.mkv
34 2022-01-19 27.39 GB Suspiria.2018.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 NOGROUP.mkv
35 2022-01-18 20.00 GB Exit.aka.Eksiteu.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 NOGROUP.mkv
36 2022-01-18 19.79 GB Chinese Zodiac 2012.1080p.BluRay.Remux.AVC.TrueHD.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
37 2022-01-18 12.64 GB Part.Time.Girlfriend.2021.1080p.Bluray.TrueHD.5.1 x264 CHD (Sub Viet).mkv
38 2022-01-18 19.32 GB Part.Time.Girlfriend.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
39 2022-01-17 20.42 GB Shinjuku.Incident.2009.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
40 2022-01-17 32.43 GB The.Generals.Daughter.1999.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.5.1 NTL.mkv
41 2022-01-16 43.61 GB Last.Night.in.Soho.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
42 2022-01-16 22.24 GB The.Yellow.Sea.2010.Remux.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.m2ts
43 2022-01-16 19.25 GB Last.Night.in.Soho.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 HiDt Sub Viet Mux San.mkv
44 2022-01-16 25.73 GB Last.Night.in.Soho.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
45 2022-01-14 18.71 GB Last.Night.in.Soho.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
46 2022-01-13 25.71 GB Last.Night.in.Soho.2021.1080p.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
47 2022-01-13 22.41 GB Detective Conan Private Eye in the Distant Sea 2013 Remux 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
48 2022-01-13 23.18 GB Detective Conan Private Eye in the Distant Sea 2013 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 zx1116@OurBits.iso
49 2022-01-13 21.60 GB Halloween Kills 2021 ViE 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD Atmos 7.1 LsD.mkv
50 2022-01-13 26.93 GB Cinderella.2015.ViE.DUB.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.Atmos.TrueHD.7.1 LsD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 | Next | Last