Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'truehd': 1995 (1995) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-10 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
2 2020-07-10 22.61 GB Trolls 2016 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
3 2020-07-09 29.17 GB Swordsmen 2011 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
4 2020-06-29 21.17 GB Trolls World Tour 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD Atmos...
5 2020-06-29 17.46 GB Trolls World Tour 2020 1080p BluRay Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
6 2020-06-17 37.43 GB Sonic The Hedgehog 2020 TW Blu ray 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 GMB.iso
7 2020-05-25 19.43 GB Ashfall.2019.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x264 MTeam.mkv
8 2020-05-25 19.43 GB Ashfall 2019 1080p BluRay TrueHD 5.1 x264 MTeam Sub Viet Mux San.mkv
9 2020-05-24 23.01 GB Chasing the Dragon II 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
10 2020-05-24 7.02 GB Chasing.the.Dragon.II.Wild.Wild.Bunch.2019.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x264 MTeam.mkv
11 2020-05-22 12.33 GB Sonic The Hedgehog 2020 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 SELEZEN.mkv
12 2020-05-22 56.29 GB Sonic the Hedgehog 2020 2160p ViE UHD Blu ray HEVC Atmos TrueHD 7.1 NetBD.iso
13 2020-05-19 13.38 GB The Invisible Man 2020 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 DON Sub Viet Mux San.mkv
14 2020-05-17 28.54 GB The.Way.Back.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
15 2020-05-17 72.09 KB The Invisible Man 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.srt
16 2020-05-17 27.16 GB The Invisible Man 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
17 2020-05-15 15.27 GB The Gentlemen 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 KASHMiR.mkv
18 2020-05-12 44.42 GB Birds.of.Prey.2020.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
19 2020-05-12 22.73 GB Jade Dynasty 2019 HKG Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 CHDBits.iso
20 2020-05-06 56.58 GB The Call of the Wild 2020 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
21 2020-05-06 14.32 GB The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT.mkv
22 2020-05-06 52.65 GB The Call of the Wild 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
23 2020-05-05 53.41 GB Birds of Prey 2020 ViE UHD BluRay 2160p Remux HEVC TrueHD 7.1 HDR MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
24 2020-05-05 51.37 GB The Call of the Wild 2020 ViE UHD BluRay 2160p Remux HEVC TrueHD...
25 2020-05-05 14.46 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
26 2020-05-04 14.54 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
27 2020-05-04 23.76 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
28 2020-05-02 15.52 GB Sonic the Hedgehog 2020 ViE 1080p BluRay TrueHD 7.1 x264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
29 2020-05-02 26.12 GB Sonic The Hedgehog 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
30 2020-05-01 25.13 GB Enter the Fat Dragon 2020 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1 MBH (Thuyet Minh).mkv
31 2020-05-01 12.05 GB Sonic the Hedgehog 2020 1080p Bluray Atmos TrueHD 7 1 X264 EVO.mkv
32 2020-04-28 46.37 GB Bloodshot 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
33 2020-04-28 28.43 GB Bloodshot 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
34 2020-04-28 20.22 GB Bloodshot 2020 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 iFT.mkv
35 2020-04-28 15.11 GB Bloodshot 2020 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 iFT.mkv
36 2020-04-27 43.57 GB Bloodshot 2020 ViE.UHD.BluRay.2160p.Remux.HEVC.TrueHD 7.1.HDR MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
37 2020-04-14 29.16 GB Ip Man 4 The Finale 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
38 2020-04-12 53.24 GB The Gentlemen 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
39 2020-04-11 15.70 GB The Gentlemen 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
40 2020-04-11 80.85 GB Parasite.2019.ViE.UHD.BluRay.2160p.Remux.HEVC.Atmos.TrueHD.7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
41 2020-04-10 14.09 GB The Gentlemen 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 PbK Sub Viet Mux San.mkv
42 2020-04-07 21.55 GB Miss and Mrs Cops 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
43 2020-04-06 16.62 GB Dolittle 2020 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
44 2020-04-05 19.93 GB Unstoppable 2018.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.TrueHD.5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
45 2020-04-03 32.06 GB Dolittle 2020 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 YOL0W.iso
46 2020-04-02 26.62 GB Dolittle 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
47 2020-04-02 43.53 GB Dolittle.2020.UHD.BluRay.2160p.Remux.HEVC.TrueHD.7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
48 2020-04-02 45.96 GB Dolittle 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
49 2020-04-02 1.77 MB The House with a Clock in Its Walls 2018 BluRay REMUX 1080p AVC...
50 2020-04-02 1.79 MB Daddys Home 2 2017 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.rar

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X