Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'truehd': 2235 (2235) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 45 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-09-11 10.00 GB Primal.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.5.1.x264 BeiTai (Thuyet Minh).mkv
2 2020-09-09 38.55 GB Sausage.Party.2016.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
3 2020-09-09 10.83 GB Sausage.Party.2016.2160p.HDR.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos.x265 10bit HDS.mkv
4 2020-09-09 41.89 GB Inferno 2016 2160p UHD BluRay HDR HEVC Atmos TrueHD 7.1 REMUX AYA.mkv
5 2020-09-07 27.56 GB Unbroken.2014.ViE.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.Atmos7.1 VAV.mkv
6 2020-09-07 74.01 GB Believer.2018.2160p.KOR.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 ARiN.iso
7 2020-09-07 56.50 GB Believer.2018.2160p.Bluray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 KAWAiREMUX.mkv
8 2020-09-01 39.04 GB Heart Attack 2015 HK Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 TTG.iso
9 2020-08-31 49.08 GB Beetlejuice.1988.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
10 2020-08-30 23.61 GB The.King.of.Staten.Island.2020.BluRay.1080p.TrueHD.7.1.x264 MTeam.mkv
11 2020-08-26 14.89 GB Valerian.and.the.City.of.a.Thousand.Planets.2017.2160p.HDR.U...
12 2020-08-24 62.76 GB Maze.Runner.The.Death.Cure.2018.ViE.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 DBSK.mkv
13 2020-08-19 37.45 GB Confidential Assignment 2017 HK Blu Ray 1080p AVC TrueHD 5.1 TTG.iso
14 2020-08-18 23.61 GB The.King.of.Staten.Island.2020.BluRay.1080p.TrueHD.7.1.x264 MTeam.mkv
15 2020-08-16 52.89 GB Goosebumps.2.Haunted.Halloween.2018.2160p.TWN.UHD.Blu ray.HE...
16 2020-08-16 47.88 GB Goosebumps 2 Haunted Halloween 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux...
17 2020-08-15 15.03 GB The.King.Of.Staten.Island.2020.1080p.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
18 2020-08-15 52.89 GB Goosebumps.2.Haunted.Halloween.2018.2160p.TWN.UHD.Blu ray.HE...
19 2020-08-15 47.88 GB Goosebumps 2 Haunted Halloween 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux...
20 2020-08-13 40.95 GB The.Good.Dinosaur.2015.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HDR.HEVCATMOS.TrueHD 7.1 AROMA.mkv
21 2020-08-13 40.72 GB Zootopia 2016 ViE UHD 2160p BluRay REMUX HEVC TrueHD Atmos 7.1 TVS.mkv
22 2020-08-10 63.77 GB RED.2.2013.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
23 2020-08-10 29.16 GB The.Hitmans.Bodyguard.2017.2160p.HDR.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.x265 10bit HDS.mkv
24 2020-08-08 80.35 GB Warrior.2011.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
25 2020-08-08 69.29 GB Warrior 2011 UHD BluRay 2160p HEVC TrueHD Atmos 7.1 REMUX AYA.mkv
26 2020-08-08 84.01 GB Daybreakers.2009.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.Atmos.TrueHD.7.1 BeyondHD.iso
27 2020-08-08 49.88 GB Daybreakers 2009 UHD BluRay 2160p TrueHD Atmos 7.1 HEVC REMUX AYA.mkv
28 2020-08-08 46.07 GB Rise of the Legend 2014 HK Blu ray 2D3D 1080p AVC TrueHD 7.1 TTG.iso
29 2020-08-07 55.83 GB Fury.2014.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
30 2020-08-07 81.64 GB Transformers.Age.of.Extinction.2014.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 VT4K.mkv
31 2020-08-07 39.79 GB Transformers Age of Extinction 2014 HK 3D Blu ray 1080p AVC TrueHD 7.1 TTG.iso
32 2020-08-07 19.51 GB Turning Point (2009) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
33 2020-08-06 29.80 GB Rise of the Guardians (2012) ViE 1080p BluRay 3D AVC TrueHD 7.1 MRC VAV.m2ts
34 2020-08-06 43.37 GB Rise of the Guardians (2012) ViE 1080p BluRay 3D AVC TrueHD 7.1 MRC VAV.iso
35 2020-08-06 21.74 GB Creed.II.2018.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.HDR.x265 CtrlHD.mkv
36 2020-08-05 40.57 GB 3 A M 3D Part 2 2014 3D Blu ray HK 1080p AVC TrueHD 5.1 TTG.iso
37 2020-08-04 62.02 GB Star Wars Episode IX The Rise of Skywalker 2019 2160p ViE UHD...
38 2020-08-04 47.51 GB The LEGO Batman Movie 2017 HK UHD Blu ray 2160p HEVC TrueHD Atmos 7.1 TTG.iso
39 2020-08-02 11.02 GB Brave 2012 ViE LT UHD Bluray 2160p TrueHD 7.1 x265 TERMiNAL.mkv
40 2020-07-31 60.58 GB Ralph Breaks the Internet 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD 7.1 TERMiNAL 2.iso
41 2020-07-28 5.83 GB Amy Yip . And Zen 1991 BluRay 1080p AVC TrueHD 7.1.m2ts
42 2020-07-24 6.98 GB The.Grinch.2018.1080p.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
43 2020-07-24 135.36 KB The.Grinch.2018.1080p.BluRay.x264.TrueHD.7.1.Atmos FGT.srt
44 2020-07-24 28.78 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
45 2020-07-24 18.59 GB Onward 2020 VIE 1080p 3D BluRay Half SBS x264.TrueHD.7.1.Atmos FGT.mkv
46 2020-07-24 11.75 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 WiKi.mkv
47 2020-07-24 144.32 KB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.srt
48 2020-07-23 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
49 2020-07-21 8.70 GB [Hành Động Hình Sự] Nightfall 2012 Vie BluRay 1080p TrueHD...
50 2020-07-18 47.88 GB The.Smurfs.2011.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 45 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X