Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'uhd': 555 (555) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-10-20 14.72 GB The Suicide Squad 2021 1080p UHD BluRay DD+7.1 x264 LoRD.mkv
2 2021-10-20 17.61 GB The Suicide Squad 2021 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 LoRD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
3 2021-10-20 84.10 GB The Suicide Squad 2021 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDOlimpo.iso
4 2021-10-20 51.60 GB Free Guy 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
5 2021-10-20 63.92 GB The Suicide Squad 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DoVi TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
6 2021-10-20 69.39 GB Warrior.2011.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HDR.HEVC.Atmos EPSiLON.mkv
7 2021-10-20 78.80 GB Watchmen.The.Ultimate.Cut.2009.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HDR.HEVC.TrueHD.5.1 EPSiLON.mkv
8 2021-10-20 69.42 GB The Suicide Squad 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DoVi...
9 2021-10-19 64.60 GB Old.2021.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
10 2021-10-19 17.13 GB Snake.Eyes.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
11 2021-10-19 12.42 GB the.green.knight.2021.2160p.uhd.bluray.x265 b0mbardiers.mkv
12 2021-10-19 69.20 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.UHD.BluRay.2160p.Remux.HEVC.TrueH...
13 2021-10-18 23.89 GB Free.Guy.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 SURCODE Sub Viet Thuyet Minh.mkv
14 2021-10-18 56.19 GB Your Name 2016 JPN Hybrid 2160p UHD Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 BluDragon .mkv
15 2021-10-18 59.20 GB The.Green.Knight.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
16 2021-10-18 57.86 GB The Protege 2021 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
17 2021-10-15 63.83 GB The.Protégé.2021.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 (Sub Viet).mkv
18 2021-10-15 50.35 GB Snake.Eyes.G.I.Joe.Origins.2021.ViE.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoV...
19 2021-10-13 28.53 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 CHD.mkv
20 2021-10-13 27.18 GB (Thuyet Minh + Sub Viet) Free Guy 2021 ViE UHD BluRay 2160p TrueHD 7.1 Atmos x265 HDR HDChina.mkv
21 2021-10-12 51.09 GB Free Guy 2021 ViE 2160p BluRay UHD Remux HEVC TrueHD Atoms 7.1 HDR MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
22 2021-10-11 66.38 GB The.Green.Knight.2021.2160p.UHD.Remux.HEVC.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 MBH (Sub Viet).mkv
23 2021-10-11 26.62 GB Free.Guy.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
24 2021-10-10 28.69 GB Phantom.Thread.2017.1080p.UHD.BluRay.DD+.7.1.HDR.x265.DON.mkv
25 2021-10-05 32.79 GB Jungle Cruise.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 HQMUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
26 2021-10-04 13.96 GB Jungle.Cruise.2021.VE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
27 2021-10-02 13.40 GB Jungle.Cruise.2021.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD (Sub Viet).mkv
28 2021-10-02 60.36 GB Jungle Cruise 2021 2160p EUR UHD Blu ray HEVC TrueHD 7.1 ESiR.iso
29 2021-10-02 10.13 GB Free.Guy.2021.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD (Sub Viet).mkv
30 2021-10-02 56.52 GB Free Guy 2021 2160p EUR UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
31 2021-10-02 47.04 GB Free Guy 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
32 2021-10-02 52.48 GB Jungle Cruise 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
33 2021-10-02 57.40 GB Jungle Cruise 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD...
34 2021-10-02 19.43 GB Free.Guy.2021.2160p.UHD.BluRay.x265 SURCODE.mkv
35 2021-10-01 47.28 GB Free Guy 2021 2160p BluRay UHD Remux HEVC TrueHD Atoms 7.1 HDR MBH (Sub Viet).mkv
36 2021-09-30 19.23 GB (Vietsub) Free Guy 2021 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 SURCODE.mkv
37 2021-09-30 19.33 GB Free.Guy.2021.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.x265 HDR SURCODE (Sub Viet).mkv
38 2021-09-28 55.64 GB The.Forever.Purge.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
39 2021-09-28 45.93 GB The.Forever.Purge.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
40 2021-09-24 63.58 GB Avengers Endgame 2019 2160p ViE UHD Blu ray HEVC HDR Atmos TrueHD 7.1 NetBD.ISO
41 2021-09-17 61.69 GB SHAWSHANK REDEMPTION UHD NETBD.ISO
42 2021-09-16 42.13 GB The.Boss.Baby.Family.Business.2021.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Rem...
43 2021-09-16 52.72 GB The.Boss.Baby.Family.Business.2021.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
44 2021-09-16 14.39 GB The.Boss.Baby.Family.Business.2021.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
45 2021-09-15 43.93 GB The.Hobbit .The.Desolation.of.Smaug.2013.Extended.Edition.21...
46 2021-09-15 35.60 GB The.Shawshank.Redemption.1994.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.DTS HD.MA.5.1 HDChina.mkv
47 2021-09-14 41.94 GB The Boss Baby Family Business 2021 ViE 2160p BluRay UHD Remux...
48 2021-09-13 17.42 GB Black.Widow.2021.1080p.UHD.BluRay.DTS ES.6.1.DoVi.x265 NCmt Sub Viet Mux San.mkv
49 2021-09-13 20.07 GB Black.Widow.2021.1080p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.DoVi.x265 NCmt Sub Viet Mux San.mkv
50 2021-09-11 25.35 GB Black.Widow.2021.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 | Next | Last