Tìm kiếm : Windows (đuôi file: mov) Thấy 14 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 14 of 14

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2015-12-23 270.63 MB Tạo thư mục trên Windows Phone 21.12.MOV
(qquangvinhh)
2 2015-12-23 219.23 MB Ghim ứng dụng trên Windows Phone 21.12.MOV
(qquangvinhh)
3 2015-12-28 205.45 MB HD chọn mạng 3G trên Windows Phone 26.12.MOV
(qquangvinhh)
4 2015-12-28 184.44 MB HDSD chức năng Wifi Hotspot trên Windows Phone 25.12.MOV
(qquangvinhh)
5 2015-12-24 256.82 MB HD chặn cuộc gọi + SMS trên Windows Phone 23.12 .MOV
(qquangvinhh)
6 2016-01-06 163.96 MB HD cài đặt hành động nhanh trên Windows Phone 31.12.MOV
(qquangvinhh)
7 2016-01-06 129.81 MB HDSD tính năng phóng to màn hình trên Windows Phone 30.12.MOV
(qquangvinhh)
8 2016-01-05 139.90 MB HD tắt chế độ hỏi mã PIN trên Windows Phone 28.12.MOV
(qquangvinhh)
9 2016-01-06 292.65 MB HDSD tính năng giới hạn người dùng trên Windows Phone P1 31.12.MOV
(qquangvinhh)
10 2016-01-06 197.85 MB HDSD tính năng giới hạn người dùng trên Windows Phone P2 31.12.MOV
(qquangvinhh)
11 2015-12-28 221.63 MB HD chép danh bạ từ sim sang máy trên Windows Phone 24.12.MOV
(qquangvinhh)
12 2016-01-05 157.28 MB HD tắt chế độ rung thanh điều hướng trên Windows Phone 28.12.MOV
(qquangvinhh)
13 2016-01-06 132.41 MB HD tắt chế độ hiển thị tin nhắn nhanh trên Windows Phone 30.12.MOV
(qquangvinhh)
14 2016-01-06 269.44 MB HD cài đặt sử dụng 3G tiết kiệm trên Windows Phone P1 1.1.2016 .MOV
(qquangvinhh)

1 Show 1 - 14 of 14