Tìm kiếm : Xuan (đuôi file: docx) Thấy 566 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 29 Show 1 - 20 of 566

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 197.96 KB Luan van.docx
2 2019-03-26 197.96 KB Luan van.docx
3 2019-03-26 197.96 KB Luan van.docx
4 2019-03-26 43.57 KB TIEU LUAN.docx
5 2019-03-26 59.50 KB Tổng quan về phương pháp trắc nghiệm khách quan.docx
Chương I: Tổng quan về phương pháp trắc nghiệm khách quan
6 2019-03-26 639.90 KB TIEU LUAN CD1.docx
7 2019-03-26 639.90 KB TIEU LUAN CD1.docx
8 2019-03-26 639.90 KB TIEU LUAN CD1.docx
9 2019-03-26 22.13 KB Tieu Luan TTHCM.docx
10 2019-03-26 17.59 KB English Tuan Linh.docx
11 2019-03-26 12.09 KB Tb du xuan.docx
12 2018-03-15 411.92 KB Chuyen Phap Luan.docx
13 2017-01-10 14.50 KB HUYNH THANH TUAN.docx
14 2016-03-18 374.81 KB quan tri mar.docx
15 2019-03-26 249.06 KB Tổng quan về UNIX.docx
Giới thiệu tổng quan về Unix
16 2019-03-26 48.22 KB tieu luan ton giao.docx
17 2019-03-26 17.29 KB nhom thao luan(2).docx
18 2019-03-26 1.62 MB Tổng quan về OpenCV.docx
OpenCV là một thư viện xử lý ảnh nguồn mở của Intel. Nó có nhiều tác dụng như : nhận dạng mặt, dò tìm mặt, phát hiện mặt, lọc Kalman, nó thể hiện sự đa dạng của trí tuệ nhân tạo
19 2019-03-26 17.97 KB Bà Huyện Thanh Quan.docx
20 2019-03-26 39.98 KB Quan điểm thân dân.docx
1. Thế nào là tư tưởng " thân dân". 2

1 2 3 4 5 ... 29 Show 1 - 20 of 566