Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'chat': 103 (103) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-06-13 409.37 MB Naughty Girl96 Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive...
2 2021-06-13 173.46 MB Mai kendy Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive Google Chrome 2021 06 08 17 33 15.mp4
3 2021-06-13 393.42 MB Mariataka Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive Google Chrome 2021 04 26 08 45 57.mp4
4 2021-06-13 54.47 MB Mariataka Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive Google Chrome 2021 06 13 18 18 18.mp4
5 2021-06-13 253.72 MB Serena95 Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive Google Chrome 2021 06 07 14 52 28.mp4
6 2021-06-13 19.94 MB Nawty ny Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive Google Chrome 2021 06 13 18 20 07.mp4
7 2021-06-13 102.32 MB .girl194 Free Live Webcam Show & . Chat xHamsterLive Google Chrome 2021 06 13 18 57 37.mp4
8 2021-05-08 43.30 MB em chat ..mp4
9 2019-03-26 324.64 KB LẬP TRÌNH HỆ THỐNG CHAT ĐƠN GIẢN BẰNG WINSOCK TRONG...
10 2019-03-26 289.00 KB CAC HIEU UNG CAU TRUC TRONG PHAN TU CHAT HUU CO.doc
11 2019-03-26 280.50 KB Duong Van Long Thiet bi nhiet phan trong xu ly chat thai.pdf
12 2019-03-26 416.99 KB Chapter+6 +Chat+luong+du+an.pdf
13 2019-03-26 30.35 KB TIEU LUAN Moi quan he bien chung giua vat chat vay thuc trong nen kinh te nuoc ta hien nay.doc
14 2019-03-26 975.26 KB luan van tim hieu ngon ngu lap trinh C# va viet ung dung chat trong mang lan.pdf
15 2019-03-26 162.20 KB Bai 26 Cac chat dien giai chinh va cac chat dan truyen.pdf
16 2019-03-26 349.50 KB De khao sat chat luong Toan lop 9 ngay 1632013.doc
17 2019-03-26 349.50 KB De khao sat chat luong Toan lop 9 ngay 1632013.doc
18 2019-03-26 349.50 KB De khao sat chat luong Toan lop 9 ngay 1632013.doc
19 2019-03-26 774.50 KB Bai 47 Chat beo.ppt
20 2019-03-26 307.00 KB giai phap mo rong va nang cao chat luong tin dung trung va dai...
21 2019-03-26 850.00 KB giai phap nang cao chat luong tin dung doi voi dnv n tai ngan hang a chau chi nhanh ha noi doc.doc
22 2019-03-26 724.71 KB Quan ly chat luong.pdf
MỤC LỤC... . 2PHẦN 1: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG ... .. 41. Chất lượng sản phẩm và vai trò của chất lượng sản phẩm ... ... 41.1. Khái niệm sản phẩm, chất lượng sản phẩm ... .. 41.2. Các thuộc tính của chất lượng sản phẩm ... .. 61.3.
23 2019-03-26 414.57 KB Ứng dụng Web Chat.pdf
24 2019-03-26 572.00 KB Xây dựng dịch vụ chat trên mạng.ppt
Mục đích của chương trình Company Chat là cung cấp một dịch vụ nhằm giúp đỡ những người quản lý của một công ty hoặc một tổ chức có thể nói chuyện trực tiếp,gởi thông báo hay trao đổi tài liệu với tất cả nhân viên của mình, hay cá nhân nhân viên nào đó
25 2019-03-26 134.01 KB Part 12 101 Internet Businesses You Can Start From Home.pdf
Communicating with customers and other businesses has changed dramatically over the past century. It started with print, then radio, television, phone, and fax, and now all of us are operating in the fastest medium yet—the Internet. The future is bright
26 2019-03-26 651.29 KB giao trinh quan ly chat luong san pham 9762.pdf
27 2019-03-26 724.71 KB Quan ly chat luong.pdf
28 2019-03-26 232.00 KB bai 21 qt chat luong 3087.doc
29 2019-03-26 195.45 KB Danh muc hoa chat xu ly nuoc1209.pdf
30 2019-03-26 1.80 MB quan ly chat luong nuoc nuoi tom tren cat.pdf
31 2019-03-26 538.30 KB 023VIE06 Cai thien chat luong nuoc ao ca.pdf
32 2019-03-26 307.76 KB quan ly chat luong dong bo 9904.pdf
33 2019-03-26 307.76 KB quan ly chat luong dong bo 9904.pdf
34 2019-03-26 2.62 MB Tổng Hợp DiMethyl Ete Từ Khí Tổng Hợp Trên Xúc Tác chat mang Al2O3.pdf
DiMethyl Ete, duoc xem la 1 nguon nang luong thay the trong tuong lai. Chinh vi the, viec dieu che va san xuat trong cong nghiep tro thanh 1 yeu cau buc thiet hien nay. Luan van nay mo ta qua trinh dieu che DME tu khi tong hop, lam tien de cho cac nghien
35 2019-03-26 200.50 KB Mạng xã hội.doc
Giới thiệu về mạng xã hội. Khái niệm mạng xã hội. "Mạng xã hội hay gọi là mạng xã hội ảo (Social Network) là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian
36 2019-03-26 15.66 MB The Mac OS X Lion Project Book.pdf
The power of Lion, at your fingertips. With the new Multi-Touch gestures in Mac OS X Lion, you can swipe, pinch, and tap your way to managing your Mac and organizing your life. Want your pictures to stand out? Grab files off the Mac at home while on the
37 2019-03-26 63.00 KB dự án nang cao chat luong sp.doc
38 2019-03-26 1.87 MB [Giao trinh] Quan tri chat luong.pdf
39 2019-03-26 490.26 KB Tom Tat Tinh Chat Cua Crom.pdf
40 2019-03-26 18.52 MB Flash Multiplayer Virtual Worlds.pdf
Flash virtual worlds are some of the most exciting-and profitable-online business being built today. Using Flash, developers can build interactive environments where users can interact with the virtual world and one another, compete, and have fun. Creating
41 2019-03-26 15.75 MB Dreamweaver 8 for Dummies.pdf
Ever visited a knockout Web site and wondered, "How did they do that?" Wonder no more. Odds are, they did it with Dreamweaver. Completely updated to give you the scoop on all the cool new tools in the latest version, Dreamweaver 8 For Dummies will have
42 2019-03-26 1.13 MB Phan tich chat luong dich vu MEN.doc
43 2019-03-26 18.72 MB Chinese Phrases For Dummies.pdf
Day la tai lieu hoc tieng Trung-Anh co ban. Tai lieu vua giup ban hoc tieng Trung, dong thoi cung giup cung co trinh do tieng Anh cua ban. Hundreds of useful phrases at your fingertips Speak Chinese - instantly!
44 2019-03-26 445.00 KB Thong tu 27 2009 ve quan ly chat luong cong trinh xay dung.doc
45 2019-03-26 454.00 KB Nghi dinh 209 va nghi dinh 49 quan ly chat luong cong trinh.doc
46 2019-03-26 156.31 KB Building a Chat Server and a Chat Client.docx
47 2019-03-26 44.00 KB TCP IP Chat Application Using C#.docx
48 2019-03-26 124.00 KB Quy trinh do kiem chat luong mang.doc
49 2019-03-26 117.04 KB == www VnMath Com ==Su di truyen qua te bao chat.pdf
50 2019-03-26 130.33 KB == www VnMath Com ==Hoa thach va su phan chia thoi gian dia chat.pdf

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X