Tìm kiếm : doanh Thấy 6368 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 319 Show 1 - 20 of 6368

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2022-02-25 452.86 KB DANH SÁCH DOANH NGHIỆP.xlsx
(xxreall1810xx)
2 2019-03-26 29.00 KB Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
(tailieu_phim_4share)
3 2019-03-26 593.50 KB Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh.doc
(tailieu_phim_4share)
Ma trận BCG được xây dựng vào cuối thập kỷ 60 bởi công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG (Boston Consulting Group). Nguyên tắc cơ bản của ma trận này chính là đề cập đến khả năng tạo ra lợi
4 2019-03-26 55.00 KB DANH MỤC CÁC TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA DN.pdf
(tailieu_phim_4share)
Cạnh tranh với đối thủ + Các phương pháp cạnh tranh. + Phương án xử lý khi bị cạnh tranh. + Quan điểm chung về cạnh tranh.
5 2019-03-26 14.71 KB Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.docx
(tailieu_phim_4share)
6 2019-03-26 29.00 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
(tailieu_phim_4share)
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
7 2019-03-26 36.50 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
(tailieu_phim_4share)
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Mẫu MĐ-5 CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng
8 2019-03-26 35.94 KB DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.docx
(tailieu_phim_4share)
9 2019-03-26 281.00 KB DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.doc
(tailieu_phim_4share)
danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tài chính, từ đó giúp bạn hiểu sâu hơn về kế toán doanh nghiệp
10 2019-03-26 54.00 KB DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.xls
(tailieu_phim_4share)
tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
11 2019-03-26 270.00 KB Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.doc
(tailieu_phim_4share)
Danh mục hệ thống kế toán tài khoản doanh nghiệp, dùng cho kế toán, sinh viên, học viên
12 2019-03-26 43.24 KB Danh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong...
(tailieu_phim_4share)
Từ năm 1995 đến nay Việt Nam đã chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Và trong năm 2006, Việt Nam đã gia nhập WTO – Tổ chức thương mại quốc tế và chính thức hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Quá trình
13 2019-03-26 67.00 KB Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh.doc
(tailieu_phim_4share)
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh - CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG MINH
14 2019-03-26 98.87 KB GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH.pdf
(tailieu_phim_4share)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Mẫu MG-5 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----------------------------
15 2019-03-26 41.00 KB Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
(tailieu_phim_4share)
Biểu mẫu - Văn bản - Thủ tục hành chính
16 2019-03-26 12.43 KB danh sach doan vien lớp CTM3 K51 xls.xlsx
(tailieu_phim_4share)
17 2019-03-26 20.93 KB Dieu le doanh nghiep lien doanh.docx
(tailieu_phim_4share)
18 2019-03-26 345.71 KB Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh.pdf
(tailieu_phim_4share)
ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Đ iề u 1: Điều lệ này được lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh đã được ký kết ngày .... tháng .... năm...... giữa các Bên sau :
19 2019-03-26 2.86 MB HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP.pdf
(tailieu_phim_4share)
Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh : Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường. Kinh doanh là bỏ ra
20 2019-03-26 417.00 KB Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.doc
(tailieu_phim_4share)
Tập tài liệu này được thiết kế chủ yếu cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam được tổ chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

1 2 3 4 5 ... 319 Show 1 - 20 of 6368