Tìm kiếm : doanh Thấy 6872 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 344 Show 1 - 20 of 6872

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2022-02-25 452.86 KB DANH SÁCH DOANH NGHIỆP.xlsx
2 2019-03-26 29.00 KB Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
3 2019-03-26 593.50 KB Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh.doc
Ma trận BCG được xây dựng vào cuối thập kỷ 60 bởi công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG (Boston Consulting Group). Nguyên tắc cơ bản của ma trận này chính là đề cập đến khả năng tạo ra lợi
4 2023-06-29 82.51 MB Danh Quen Sao Tam Doan.mkv
5 2023-06-29 430.56 MB Doan Tuyet Hoang Oanh.VD.mkv
6 2019-03-26 36.50 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Mẫu MĐ-5 CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng
7 2019-03-26 29.00 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
8 2019-03-26 55.00 KB DANH MỤC CÁC TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA DN.pdf
Cạnh tranh với đối thủ + Các phương pháp cạnh tranh. + Phương án xử lý khi bị cạnh tranh. + Quan điểm chung về cạnh tranh.
9 2019-03-26 14.71 KB Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.docx
10 2019-03-26 35.94 KB DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.docx
11 2019-03-26 281.00 KB DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.doc
danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tài chính, từ đó giúp bạn hiểu sâu hơn về kế toán doanh nghiệp
12 2019-03-26 270.00 KB Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.doc
Danh mục hệ thống kế toán tài khoản doanh nghiệp, dùng cho kế toán, sinh viên, học viên
13 2019-03-26 54.00 KB DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.xls
tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
14 2019-03-26 43.24 KB Danh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong...
Từ năm 1995 đến nay Việt Nam đã chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Và trong năm 2006, Việt Nam đã gia nhập WTO – Tổ chức thương mại quốc tế và chính thức hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Quá trình
15 2019-03-26 67.00 KB Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh.doc
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh - CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG MINH
16 2019-03-26 98.87 KB GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Mẫu MG-5 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----------------------------
17 2019-03-26 41.00 KB Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Biểu mẫu - Văn bản - Thủ tục hành chính
18 2023-06-28 219.76 MB Ben Thuong Hai Doanh Doanh.mkv
19 2023-07-01 136.33 MB Doanh Doanh Bến Thượng Hải.vob
20 2023-07-01 185.10 MB Dalena & Doanh Doanh Bóng Đêm.vob

1 2 3 4 5 ... 344 Show 1 - 20 of 6872