Trang chủ / Tìm kiếm : doanh Thấy 5098 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 255 Show 1 - 20 of 5098

STT Ngày Kích thước Tên file
1 2019-03-26 29.00 KB Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
2 2019-03-26 593.50 KB Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh.doc
Ma trận BCG được xây dựng vào cuối thập kỷ 60 bởi công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG (Boston Consulting Group). Nguyên tắc cơ bản của ma trận này chính là đề cập đến khả năng tạo ra lợi
3 2019-03-26 55.00 KB DANH MỤC CÁC TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA DN.pdf
Cạnh tranh với đối thủ + Các phương pháp cạnh tranh. + Phương án xử lý khi bị cạnh tranh. + Quan điểm chung về cạnh tranh.
4 2019-03-26 14.71 KB Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.docx
5 2019-03-26 29.00 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
6 2019-03-26 36.50 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Mẫu MĐ-5 CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng
7 2019-03-26 35.94 KB DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.docx
8 2019-03-26 54.00 KB DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.xls
tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
9 2019-03-26 270.00 KB Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.doc
Danh mục hệ thống kế toán tài khoản doanh nghiệp, dùng cho kế toán, sinh viên, học viên
10 2019-03-26 281.00 KB DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.doc
danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tài chính, từ đó giúp bạn hiểu sâu hơn về kế toán doanh nghiệp
11 2019-03-26 43.24 KB Danh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong...
Từ năm 1995 đến nay Việt Nam đã chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Và trong năm 2006, Việt Nam đã gia nhập WTO – Tổ chức thương mại quốc tế và chính thức hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Quá trình
12 2019-03-26 67.00 KB Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh.doc
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh - CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG MINH
13 2019-03-26 41.00 KB Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.doc
Biểu mẫu - Văn bản - Thủ tục hành chính
14 2019-03-26 98.87 KB GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Mẫu MG-5 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----------------------------
15 2019-03-26 20.93 KB Dieu le doanh nghiep lien doanh.docx
16 2019-03-26 345.71 KB Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh.pdf
ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Đ iề u 1: Điều lệ này được lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh đã được ký kết ngày .... tháng .... năm...... giữa các Bên sau :
17 2019-03-26 2.86 MB HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP.pdf
Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh : Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường. Kinh doanh là bỏ ra
18 2019-03-26 12.43 KB danh sach doan vien lớp CTM3 K51 xls.xlsx
19 2019-03-26 417.00 KB Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.doc
Tập tài liệu này được thiết kế chủ yếu cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam được tổ chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
20 2019-03-26 120.78 KB Sử dụng danh t. thế nào có hiệu quả trong kinh doanh.pdf
Bạn gặp gỡ đối tác hàng ngày và phát danh thiếp một cách vô tội vạ. Những tấm danh thiếp được in cấp tập, vội vã với những lỗi chính tả và vết mực dây… Đối tác có

1 2 3 4 5 ... 255 Show 1 - 20 of 5098