Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'dts': 10616 (10616) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 213 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2022-01-24 23.41 GB Lie.to.Me.the.Truth.aka.Sovri.mne.pravdu.2021.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 ARTEMiS.mkv
2 2022-01-24 9.18 GB Ballad.Of.A.Soldier.1959.1080p.BluRay.DTS.x264 EA.rar
3 2022-01-24 13.97 GB Ballad.of.a.Soldier.1959.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
4 2022-01-24 8.45 GB Murder.Rock.1984.1080p.BluRay.x264.DTS FGT.mkv
5 2022-01-24 30.59 GB Amour.2012.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 EPSiLON.mkv
6 2022-01-24 12.98 GB Disturbia.2007.1080p.BluRay.DTS.x264 FoRM.rar
7 2022-01-24 17.05 GB A.Beautiful.Mind.2001.1080p.BluRay.DTS.x264.D Z0N3.rar
8 2022-01-24 12.02 GB Good.Joe.Bell.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 LoRD.mkv
9 2022-01-24 11.88 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
10 2022-01-24 4.30 GB Lie to Me the Truth 2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1 x264.mkv
11 2022-01-24 20.90 GB Murder.Rock.Dancing.Death.1984.1080p.Bluray.REMUX.AVC.DTS HD.MA.2.0 4K4U.mkv
12 2022-01-24 15.15 GB Infinite.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 HiDt Sub Viet Thuyet Minh.mkv
13 2022-01-24 6.74 GB Infinite.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
14 2022-01-23 20.34 GB Sniper 2020 Remux 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
15 2022-01-23 5.30 GB (T.Minh)Infinite.2021.ViE.720p.BluRay.x264.DTS FGT.mkv
16 2022-01-23 17.54 GB Game.Night.2018.1080p.BluRay.DTS.x264 NCmt.rar
17 2022-01-23 12.64 GB Demolition.2015.1080p.BluRay.DTS.x264 HDMaNiAcS.rar
18 2022-01-23 10.91 GB Killing.Lincoln.2013.1080p.BluRay.DTS.x264 HDMaNiAcS.rar
19 2022-01-23 15.78 GB Europa.Report.2013.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 EPSiLON.mkv
20 2022-01-23 10.69 GB Europa.Report.2013.Bluray.1080p.DTS HD.x264 Grym.rar
21 2022-01-23 34.25 GB A.Touch.of.Sin.2013.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
22 2022-01-23 8.59 GB Company.of.Heroes.2013.1080p.BluRay.x264.DTS ADE.mkv
23 2022-01-23 5.47 GB Company.of.Heroes.2013.1080p.BluRay.x265.10bit.DTS ADE.mkv
24 2022-01-23 19.33 GB Company.of.Heroes.2013.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 ADE.mkv
25 2022-01-23 19.55 GB Splice.2009.BluRay.1080p.REMUX.AVC.DTS HD.MA 5.1 LEGi0N.mkv
26 2022-01-23 32.66 GB Bluebeard 1972 Remux 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.m2ts
27 2022-01-23 20.91 GB Merveilleuse.Angelique.1965.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
28 2022-01-23 19.07 GB Indomptable.Angelique.1967.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
29 2022-01-23 21.04 GB Angelique.marquise.des.anges.1964.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
30 2022-01-23 15.94 GB Angelique.et.le.sultan.1968.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
31 2022-01-23 20.72 GB Angelique.et.le.roy.1966.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
32 2022-01-23 12.95 GB John.Q.2002.1080p.BluRay.DTS.x264 DON.rar
33 2022-01-23 7.50 GB John.Q.2002.720p.BluRay.DTS.x264.dxva iwok.rar
34 2022-01-23 9.38 GB Hanna.2011.1080p.BluRay.DTS.x264.D Z0N3.rar
35 2022-01-23 11.28 GB Get.the.Gringo.2012.1080p.Bluray.DTS.x264 DON.rar
36 2022-01-22 18.27 GB A.Touch.of.Sin.2013.BluRay.1080p.x264.DTS HD.MA.5.1 HDWinG.rar
37 2022-01-22 9.82 GB Deadlock.2021.1080p.Bluray.DTS HD.MA.5.1 x264 .Foot (Sub Viet).mkv
38 2022-01-22 6.26 GB Infinite.2021.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
39 2022-01-22 28.43 GB Assembly.2007.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NOGROUP.mkv
40 2022-01-22 23.41 GB Lie to Me the Truth.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH.mkv
41 2022-01-22 29.67 GB Les Misérables 2012 1080p Bluray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 PrivateHD.mkv
42 2022-01-22 14.68 GB Infinite.2021.1080p.BluRay.DTS ES.x264 HiDt Sub Viet Mux San.mkv
43 2022-01-22 14.02 GB The Hidden Face 2011 1080p BluRay DTS x264 VietHD.rar
44 2022-01-22 12.68 GB The.Electrical.Life.of.Louis.Wain.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO.mkv
45 2022-01-22 33.46 GB King.Kong.2005.Extended.Cut.1080p.BluRay.REMUX.VC 1.DTS HD.MA.7.1 NOGROUP.mkv
46 2022-01-22 11.30 GB Monster.Family.2.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 EVO.mkv
47 2022-01-22 12.94 GB Killer.Elite.2011.1080p.BluRay.DTS.x264.D Z0N3.rar
48 2022-01-22 21.73 GB Monsoon.Wedding.2001.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 4K4U.mkv
49 2022-01-22 28.42 GB Killer.Elite.2011.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NOGROUP.mkv
50 2022-01-22 55.13 GB The Doorman 2020 UHD Blu ray 2160p HEVC SDR DTS HD MA 5.1.iso

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 213 | Next | Last