Tìm kiếm : kho��n Thấy 893 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 45 Show 1 - 20 of 893

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.26 MB HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.pdf
HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN dùng cho cá nhân có nhu cầu mở tài kkhoản để giao dịch trên thị trường chứng khoán 
2 2019-08-07 44.98 KB Khoản tiền nợ.xlsx
3 2019-03-26 1.84 MB Chứng Khoán .pdf
4 2019-03-26 44.01 KB Thị trường chứng khoán.docx
5 2019-03-26 76.50 KB Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu...
Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch Trình tự thực hiện: 1. Nộp hồ sơ - Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi công
6 2018-05-31 11.32 KB tai khoan iphone.docx
7 2017-11-03 1.06 KB KHOAN MAU DMG.NC
8 2019-03-26 457.82 KB LUẬT CHỨNG KHOÁN.pdf
  Luật chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
9 2019-03-26 408.00 KB Luật chứng khoán.doc
Luật chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán
10 2019-03-26 398.50 KB Luật chứng khoán..doc
Tham khảo luật chứng khoán Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet; b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán
11 2019-03-26 30.00 KB bt chung khoan.doc
12 2019-03-26 2.60 MB khoan sau K125.doc
13 2014-08-31 1.72 KB TT tai khoan.txt
14 2019-03-26 371.22 KB tìm hiểu về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.pdf
15 2019-03-26 371.22 KB Tìm hiểu về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.pdf
  Chứng khoán là gì? Chứng khoán là hàng hóa trên thị trường chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và một số loại khác, như quyền mua
16 2019-03-26 41.00 KB Tìm hiểu về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.doc
Chứng khoán là hàng hoá trên thị trường chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và một số loại khác, như quyền mua cổ phiếu mới, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền lựa
17 2019-03-26 461.00 KB Các Tranh Chấp Về Chứng Khoán Và Thị Trường Chứng Khoán .doc
18 2019-03-26 107.50 KB Công ty chứng khoán..doc
Công ty chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán do Uỷ ban Chứng
19 2019-03-26 94.50 KB PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN.doc
Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới gọi là phát hành chứng khoán. Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa một loại chứng khoán của một tổ chức lần đầu tiên ra công
20 2019-03-26 617.50 KB DANH MỤC TÀI KHOẢN.xls
DANH MỤC TÀI KHOẢN cung cấp những thông tin cần thiết cho sinh viên chuyên ngành kế toán

1 2 3 4 5 ... 45 Show 1 - 20 of 893