Tìm kiếm : avc (đuôi file: docx) Thấy 14 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 14 of 14

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 124.90 KB EVC.docx
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 124.90 KB EVC.docx
(tailieu_phim_4share)
3 2019-08-14 31.78 KB Hàm ABC.docx
4 2019-03-26 22.46 KB acc 4share vip.docx
(tailieu_phim_4share)
5 2013-03-19 18.22 KB Mo hinh MVC.docx
6 2019-03-26 21.02 KB Bai Tap AVCN 1.docx
(tailieu_phim_4share)
7 2018-01-17 1.16 MB WI TEC RTG CMP 012 Assemble AVR board (lap board mach AVR).docx
(tailieufree.net)
8 2019-03-26 547.24 KB Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong công nghiệp chất dẻo, Polyvinyl dorua (PVC) là một trong ba chất dẻo thông dụng gồm: Polyolefin (PO), Polyvinlclorua (PVC) và Polystyren (PS). Nó đứng hàng thứ hai sau Polyolefin với tổng công suất toàn thế giới năm 1997 là 25 triệu tấn năm.
9 2019-03-26 517.63 KB TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH MODEL VIEW CONTROLLER (MVC).docx
(tailieu_phim_4share)
Chương I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG PHẦN MỀM. 2
10 2019-03-26 518.39 KB Mạch quét dòng trong máy thu hình màu JVC C1490M.docx
(tailieu_phim_4share)
Để hoà nhập được với sự phát triển chung của toàn thế giới và phục vụ cho công cuộc " công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" thì ngành truyền hình phải là lĩnh vực tiên phong. Do vậy, chuyển đổi công nghệ từ Analog sang công nghệ Digital là một điều
11 2019-03-26 118.37 KB Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) 4
12 2019-03-26 26.05 KB Xây dựng chương trình thống kê kí tự đơn và kí...
(tailieu_phim_4share)
I. Đặt vấn đề ..............................................................................................
13 2019-03-26 82.32 KB Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
14 2019-03-26 59.17 KB Một số giải pháp Marketing cho việc đưa nhóm dây...
(tailieu_phim_4share)
Mỗi doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển của mình đều mong muốn không ngừng mở rộng quy mô và có một vị trí vững chắc trên thị trường. Để có thể tồn tại lâu dài ổn định các doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện vị trí của mình trên thị

1 Show 1 - 14 of 14