Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'mang': 5584 (5584) , thời gian tìm:

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 112 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
801 2019-03-26 214.03 KB Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình.docx
Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Một trong những vấn đề có vị thế quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp mà chúng ta đang
802 2019-03-26 186.27 KB Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Ba Đình.docx
Tổng kết lịch sử phát triển kinh tế của các nước trên thế giới trong thời kỳ hiện đại ta thấy rằng một nền kinh tế không thể phát triển mạnh nếu hệ thống ngân hàng của nó không phát triển. Sự lớn mạnh của các NHTM là điều kiện cần để một nền kinh tế có
803 2019-03-26 330.13 KB Thực trạng và biện pháp về thị trường tiêu thụ...
Thị trường ra đời gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó là môi trường để tiến hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại của mọi doanh nghiệp công nghiệp. Trong một xã hội phát triển, thị trường không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp
804 2019-03-26 237.01 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
Việc chuyển sang nền kinh tế mở vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với đó là sự phát triển của hàng loạt các loại hình doanh nghiệp mới: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn,
805 2019-03-26 113.92 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
Từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi động
806 2019-03-26 102.42 KB Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ...
Để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, thì việc thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu cái mới nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan mang tính cấp thiết đối với bất kì một doanh nghiệp nào.
807 2019-03-26 204.09 KB Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp...
Trong qúa trình toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra một cách nhanh chóng thì cùng với nó sự trao đổi thông tin giữa các quốc gia , giữa các doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp với thị trường với người tiêu dùng ngày càng trở nên nhanh chóng . Internet
808 2019-03-26 161.87 KB ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHẤT...
Tuỳ theo nội dung từng môn học mà sản phẩm được nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau.. Theo Mác: " Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục vụ cho việc làm thoả mãn nhu cầu của con người trong nền kinh tế thị trường "
809 2019-03-26 157.39 KB Thực trạng và giải pháp về cổ phần hóa của doanh nghiệp ở Việt Nam.docx
Công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã và đang diễn ra tốt đẹp. Trong công cuộc đổi mới này, vấn đề phát triển một nền Kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định
810 2019-03-26 135.46 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả...
Từ nhiều năm nay cà phê đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với cuôc sống con người. Cà phê có giá trị kinh tế cao và là một trong những sản phẩm nông nghiệp mang ngoại tệ lớn cho nhiều nước, theo một số nghiên cứu cho thấy cà phê chứa một số vitamin
811 2019-03-26 303.82 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Trong nền kinh tế kế
812 2019-03-26 3.92 MB Anh Hùng Bắc Cương.pdf
Trước khi vào truyện 1. Quý độc giả đã đọc Anh-hùng Tiêu-sơn giai đoạn một, mang tên Thầy tăng mở nước. Thấy tăng mở nước không phải là tên mới, vì đã xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ mười hai, để chỉ chư vị tăng ni hồi đó biến đổi Phật-giáo từ Ấn-độ, Trung-quốc
813 2019-03-26 191.65 KB Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và...
Nền kinh tế thị trường với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vươn lên tìm chỗ đứng trên thị trường. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một hướng đi phù hợp cho mình
814 2019-03-26 198.81 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ...
Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên ngành xây lắp có
815 2019-03-26 289.58 KB Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ...
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp đang có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: các doanh nghiệp được tự do phát triển, tự do cạnh tranh và bình đẳng trước pháp luật, thị trường
816 2019-03-26 165.94 KB “Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công...
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người.Con người hình thành và phát triển dẫn tới sự hình thành xã hội loài người.Bằng các hoạt động sản xuất,con người đã tạo ra được của cải vật chất để duy trì cuộc sống bản
817 2019-03-26 230.40 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH , HĐH đất nước, thời kỳ đòi hỏi mỗi người chúng ta ra sức mang hết tinh thần, khả năng, trí tuệ cùng tài năng sẵn có để cống hiến cho sự nghiệp đổi mới để xây dựng đất nước.
818 2019-03-26 66.83 KB Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền của Công ty TNHH Tấn Khoa.docx
Cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế, các doanh nghiệp phải vượt qua những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu để bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Trước sự cạnh tranh gay gắt, muốn tồn tại và phát triển được thì hoạt động sản xuất kinh
819 2019-03-26 104.37 KB Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5.docx
Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đã tạo nền móng vững chắc để đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, một trong những ưu tiên của chính phủ là phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực,
820 2019-03-26 245.06 KB Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với...
Nền kinh tế thị trường đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đẹp, mẫu mã đẹp chất lượng cao, giá thành phù hợp. Với nhiều loại hình sản xuất và với
821 2019-03-26 20.07 KB Công tác quản lý vốn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT.docx
Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý đồng vốn sao cho
822 2019-03-26 173.06 KB Quan hệ Thương mai giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp.docx
Vào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây, việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi
823 2019-03-26 175.03 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt...
Từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi
824 2019-03-26 270.91 KB những giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện...
AFTA dù ít, nhiều mang ý nghĩa quan trọng đối với tương lai kinh tế Việt Nam. Thách thức của AFTA yêu cầu phải nâng cao tính năng động và hiệu quả của cả nền kinh tế, con đường tham gia AFTA đòi hỏi tiêu chuẩn hiệu quả phải đưa lên hàng đầu trong các
825 2019-03-26 237.52 KB Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao...
Hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay đang được đặc biệt chú trọng bởi nó mang lại cho nền kinh tế - xã hội nước ta những bước chuyển mới với hiệu qủa rõ rệt. Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như: gạo, cà phê, giày dép, thuỷ sản, may
826 2019-03-26 107.67 KB Thực trạng và một số kiến nghị đẩy mạnh ứng...
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử ( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền " kinh tế số hóa" và " xã hội thông tin". TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế và xã hội, nó mang đến lợi ích tiềm
827 2019-03-26 93.39 KB Hoạt động XNK uỷ thác ở Công ty TOCONTAP.docx
Kinh tế Việt Namđóng vai trò là một bộ phận của nền kinh tế thế giới và của cac mối quan hệ kinh tế quốc tế , nền kinh tế nước ta tất yếu phải chịu những sự tác động của mọi sự biến động trên thế giới và cũng như các mối quan hệkinh tế quốc tế đó. Điều
828 2019-03-26 317.66 KB Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm...
Ngày nay, cùng với xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá, du lịch nói chung và du lịch quốc tế nói riêng đã và đang trở thành một nghành dịch vụ quan trọng ,chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong GDP của mỗi quốc gia. Đây là hoạt động kinh doanh mang lại nhiều
829 2019-03-26 154.22 KB Tù do hãa trong EU vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng EU cña hµng ho¸ ViÖt Nam.docx
Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ngµy nay, hîp t¸c kinh tÕ ®ang diÔn ra theo ph­¬ng thøc song liªn kÕt ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng gi÷a nh÷ng n­íc vµ nh÷ng n­íc thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau, chÝnh sù hîp t¸c vµ liªn kÕt kinh tÕ sÏ t¹o ®iÒu
830 2019-03-26 165.89 KB THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM...
Từ nhiều năm nay cà phê đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với cuôc sống con người. Cà phê có giá trị kinh tế cao và là một trong những sản phẩm nông nghiệp mang ngoại tệ lớn cho nhiều nước, theo một số nghiên cứu cho thấy cà phê chứa một số vitamin
831 2019-03-26 153.42 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tế- xã hội. Mỗi hoạt động có những
832 2019-03-26 959.87 KB Tiệm cà phê hoàng tử số 1.pdf
Đây là nội dung của bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc đã để lại trong lòng người xem một ấn tượng sâu sắc về tình yêu giữa 2 bạn trẻ rất thú vị: anh chàng chủ tiệm cà phê yêu anh chàng nhân viên của mình, nhưng thực ra anh bạn đó lại là một cô gái rất dễ
833 2019-03-26 519.50 KB Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại...
Kể từ khi Nhà nước ta quyết định chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã tạo vận hội mới cho các doanh nghiệp đồng thời cũng đặt các doanh nghiệp này vào một
834 2019-03-26 184.69 KB Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản...
Công ty cổ phần may Thăng Long, tiền thân là công ty may Thăng Long thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam, được thành lập vào ngày 08/05/1958 theo quyết định của Bộ ngoại thương. Khi mới thành lập Công ty mang tên Công ty may mặc xuất khẩu, thuộc tổng
835 2019-03-26 161.92 KB Cơ sở lý luận về chất lượng SP.docx
Tuỳ theo nội dung từng môn học mà sản phẩm được nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau.. Theo Mác: " Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục vụ cho việc làm thoả mãn nhu cầu của con người trong nền kinh tế thị trường "
836 2019-03-26 270.44 KB Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh...
Đổi mới hoạt động Ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đ• đặt ra những yêu cầu, thách thức về mở rộng các dịch vụ Ngân hàng. Trước những yêu cầu về hội nhập nói chung và quá trình đàm phán gia nhập WTO nói riêng, ngành
837 2019-03-26 183.43 KB Hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.docx
Trong nền kinh tế thị trường thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được xác định là hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động đó. Nhìn chung, mục tiêu của một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận tối
838 2019-03-26 161.01 KB Thực trạng thu chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định).docx
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó
839 2019-03-26 136.40 KB Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 20 ...
Trong những năm vừa qua xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới là một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia nào, một doanh nghiệp nào lại không tính đến chiến lược phát triển của mình. Xu thế này vừa tạo điều kiện
840 2019-03-26 174.63 KB KD XNK tại cty CP XNK Nam HN.docx
TMQT mang tính chất sống còn cho mỗi quốc gia vì nó mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phát huy được lợi thế so sánh của một quốc gia so với các nước khác. TMQT tạo tiền đề cho quá trình phân công lao động x• hội một cách hợp lý và tạo nên sự chuyên
841 2019-03-26 262.07 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả Sử dụng vốn tại Sở...
Trong điều kiện hiện nay, do điều kiện thông tin chưa kịp thời, đầy đủ và các biện pháp ngăn chặn rủi ro còn bị hạn chế, do đó đối với những dự án có tính khả thi cao mang lại lợi nhuận lớn nhưng cần huy động số vốn lớn thì Sở I nên thực hiện phương
842 2019-03-26 47.56 KB Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp...
Thực tiễn hơn 10 năm đổi mớỉ nước ta mang lại nhiều bằng chứng xác nhận tính đúng đắn của những quan điểm nêu trên. Đại hội đại biểu lần thứ VIII của đảng đã khẳng định”xét trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị
843 2019-03-26 97.78 KB Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam.docx
Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời sự. Đã có rất nhiều nhà kinh tế đề cập đến vấn đề này. Bản thân em, một sinh viên năm thứ hai, khi được giao viết đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú và say mê. Tuy nhiên do sự hiểu biết còn hạn chế nên em
844 2019-03-26 142.24 KB Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sao Việt.docx
Khi áp dụng phân tích tài chính vào Công ty Cổ phần Sao Việt đã thấy rõ được thực trạng về tài chính của Công ty. Một vài giải pháp luận văn đã đề cập cũng chỉ là những tham khảo, chưa mang tính thực tiễn cao. Nhưng qua đây tôi cũng mong rằng Công ty
845 2019-03-26 244.27 KB Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến nhận...
Đề tài “ Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của công nhân Khu chế xuất Linh Trung” là một cuộc nghiên cứu xã hội học thực nghiệm mang tính mô tả. Đối tượng khảo sát chính là những người công nhân hiện đang làm việc tại hai công ty
846 2019-03-26 262.12 KB Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh...
Đổi mới hoạt động Ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đ• đặt ra những yêu cầu, thách thức về mở rộng các dịch vụ Ngân hàng. Trước những yêu cầu về hội nhập nói chung và quá trình đàm phán gia nhập WTO nói riêng, ngành
847 2019-03-26 125.70 KB Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển...
Nước ta là một nước nông nghiệp, với gần 80% dân số sống ở nông thôn. Nông thôn nước ta trải rộng suốt từ các vùng cao biên giới qua các vùng cao nguyên đến các đồng bằng châu thổ của các dòng sông lớn và ven biển. Nông thôn là địa bàn kinh tế - x• hội
848 2019-03-26 502.42 KB Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng...
Hệ thống mang tên Health Information System Programme (HISP), thông qua phần mềm District Health Information Software (DHIS) nhằm thu nhập, tính toán, phân tích những dữ liệu sức khỏe thường ngày trong cộng đồng và những dữ liệu khảo sát, thống kê tình
849 2019-03-26 275.19 KB Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay...
Hoạt động của NHCT Việt Nam mang tính thống nhất và tập trung cao độ trong toàn hệ thống, vì vậy nếu một đơn vị thành viên trong hệ thống hoạt động kinh doanh không có hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của toàn hệ thống
850 2019-03-26 487.10 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 1 (Lý thuyết).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 1. Nội dung chương 1 trình bày về Lý thuyết Mạch từ. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 112 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X