Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2802 (2802) , thời gian tìm:

First | Prev | 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ... 57 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
951 2019-07-19 65.81 GB Hellboy 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
952 2019-07-19 15.61 GB Hellboy 2019 2160p UHD Blu ray HEVC Atmos x265 SumVision.mkv
953 2019-07-16 59.18 GB Alita Battle Angel 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam.iso
954 2019-07-16 44.79 GB Alita Battle Angel 2019 1080p 3D Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 BHD.iso
955 2019-07-16 20.26 GB Sky Hunter 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
956 2019-07-16 1.77 MB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
957 2019-07-16 24.22 GB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
958 2019-07-15 7.81 GB Daughter of Darkness 2.1994 Blu ray 1080p x265 LPCM 2.0.mkv
/Phim tình cảm abcxyz
959 2019-07-15 44.96 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
960 2019-07-15 41.53 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDChina.iso
961 2019-07-15 24.97 GB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
962 2019-07-14 28.92 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
963 2019-07-13 14.58 GB Hai Phuong 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
964 2019-07-11 21.74 GB Hai Phuong 2019 1080p USA Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 VinO.iso
965 2019-07-11 14.59 GB Hai Phuong 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
966 2019-07-09 21.52 GB P Storm 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
967 2019-07-07 1.75 MB Pet Sematary 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
968 2019-07-07 1.76 MB Dumbo 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.rar
969 2019-07-07 21.65 GB Pet Sematary 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
970 2019-07-07 18.07 GB Escape Plan The Extractors 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
971 2019-07-05 83.85 GB Shazam 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 TERMiNAL.iso
972 2019-07-05 82.60 GB Shazam 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
973 2019-07-04 20.95 GB Escape Plan The Extractors 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
974 2019-07-03 17.44 GB P Storm 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
975 2019-07-03 25.64 GB Pet Sematary 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
976 2019-07-01 48.21 GB Pet Sematary 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
977 2019-06-30 60.44 GB Pet.Sematary.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
978 2019-06-30 1.78 MB Shazam 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.rar
979 2019-06-30 27.19 GB Shazam 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.m2ts
980 2019-06-30 26.91 GB Dumbo 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.m2ts
981 2019-06-29 21.37 GB P Storm 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam.iso
982 2019-06-29 19.30 GB P Storm 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
983 2019-06-29 54.62 GB Dumbo 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
984 2019-06-29 32.79 GB Dumbo 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
985 2019-06-27 32.20 GB Shazam 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
986 2019-06-27 26.94 GB Shazam 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 iFT.mkv
987 2019-06-23 25.36 GB The Aftermath 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
988 2019-06-23 36.31 GB The Aftermath 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 MTeam.iso
989 2019-06-23 40.89 GB Dumbo.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 CHDBits.iso
990 2019-06-23 28.09 GB Dumbo 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
991 2019-06-22 45.47 GB Captain Marvel 2019 1080p 3D Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 CYBER.iso
992 2019-06-22 32.46 GB Captive State 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
993 2019-06-21 34.66 GB ..Is.Zero.2002.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 ARiN.iso
994 2019-06-21 26.23 GB . Is Zero 2002 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
995 2019-06-20 37.29 GB Hotel.Mumbai.2018.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
996 2019-06-20 57.23 GB Dumbo 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 TERMiNAL.iso
997 2019-06-18 23.10 GB Iron Sky The Coming Race 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
998 2019-06-18 1.77 MB Hotel Mumbai 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
999 2019-06-18 1.76 MB Captive State 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
1000 2019-06-17 1.76 MB Us 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar

First | Prev | 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ... 57 | Next | Last