Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
3751 2016-10-20 416.12 MB Trien khai VNEN Lop 7 NH 2016 2017.rar
3752 2019-03-26 224.31 KB Trien Khai He Thong Domain tren Winserver 2003 Active Directory.pdf
3753 2019-03-26 1.66 MB TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP...
Để triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy và học tập môn Triết học Mác – Lênin trong Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số 11089/CTCT của vụ Công tác Chính trị Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 9/12/2002, được sự đồng ý của BCN
3754 2019-03-26 136.20 KB Triết lý lãnh đạo phục vụ.pdf
Tìm hiểu xuất phát điểm cũng như việc áp dụng triết lý lãnh đạo phục vụ trong các tổ chức ngày nay, tác giả Larry C. Spears đã đưa ra cái nhìn khá toàn diện về khái niệm này trong bài viết trên tạp chí Leader to Leader.
3755 2019-03-26 36.50 KB Triển khai chiến lược nhượng quyền.doc
Bạn nên có một công ty ở một địa điểm nào đó. Nơi này được dùng để thiết kế chương trình nhượng quyền của bạn, soạn thảo cẩm nang huấn luyện, hoạt động và sử dụng nó như một địa điểm
3756 2019-03-26 337.15 KB Triển khai chiến lược nhượng quyền.pdf
Bạn nên có một công ty ở một địa điểm nào đó. Nơi này được dùng để thiết kế chương trình nhượng quyền của bạn, soạn thảo cẩm nang huấn luyện, hoạt động và sử dụng nó như một địa điểm
3757 2019-03-26 164.26 KB Triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam và vai trò của nhà lãnh đạo.pdf
Triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam và vai trò của nhà lãnh đạo thông tin ( CIO ) Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi trào lưu Chính Phủ Điện Tử (CPĐT) bắt đầu, thì Internet đã
3758 2019-03-26 2.80 MB Triển khai Exchange 2007 và Office Communications Server 2007 R2 P 1.docx
3759 2021-06-04 34.70 MB Triển Khai Hệ Thống Mạng Windows Server 2012 Nâng Cao 70 414.pdf
3760 2019-03-26 114.89 KB Triển khai kế hoạch marketing phần1.pdf
Sau bao nhiêu công sức bỏ ra để phân tích, đánh giá, dự đoán, sau hàng loạt cuộc họp lấy ý kiến và phản biện, giờ đây bạn đã có bản kế hoạch marketing trên tay.
3761 2019-03-26 113.94 KB Triển khai kế hoạch marketing phần2.pdf
Sau bao nhiêu công sức bỏ ra để phân tích, đánh giá, dự đoán, sau hàng loạt cuộc họp lấy ý kiến và phản biện, giờ đây bạn đã có bản kế hoạch marketing trên tay.
3762 2019-03-26 129.41 KB Triển Khai Lean Manufacturing.pdf
Gợi ý một số bước đơn giản ban đầu trong việc triển khai Lean như đo lường, theo dõi công suất và sản lượng của thiết bị, thiết lập và tài liệu hoá các quy trình sản xuất rõ ràng
3763 2016-06-18 2.35 MB Trong Khai Mat The Co Hi 1 152.prc
3764 2019-09-10 897.14 MB Truongtamphong.720.E01.mkv
/Phim Bo TVB/Truong Tam Phong 1996 GOTV Remux/Truongtamphong.720.E01.mkv / Võ Đang Trương Tam Phong (1996) | Bộ phim TVB Võ Đang Trương Tam Phong xoay quanh cuộc đời của vị nhất đại tôn sư Trương Tam Phong từ lúc còn là một chàng thanh niên bình thường
3765 2019-03-26 634.67 KB Truy cập cơ sở dữ liệu bằng Web.pdf
Luận văn đi sâu nghiên cứu tìm hiểu dịch vụ World Wide Web trên mạng, vP đặc biệt lP tìm hiểu ph−ơng pháp khai thác cơ sở dữ liệu thông qua Web.
3766 2019-03-26 984.50 KB Truy nhập cơ sở dữ liệu trên mạng trong môi trường mạng Internet và Intranet.doc
Trong bài luận văn gồm bốn chương và một phụ lục có cấu trúc như sau: - Chương mở đầu: Giới thiệu chung. - Chương I: Khái niệm cơ sở dữ liệu trong môi trường Client/Server. - Chương II: Thiết kế bài toán thực tế. - Chương III: Mạng máy tính và ứng dụng
3767 2017-11-28 469.82 MB Truyen ky tieu tu.01.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.01.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3768 2017-11-28 469.83 MB Truyen ky tieu tu.02.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.02.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3769 2017-11-28 474.05 MB Truyen ky tieu tu.03.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.03.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3770 2017-11-28 480.03 MB Truyen ky tieu tu.04.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.04.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3771 2017-11-28 485.41 MB Truyen ky tieu tu.05.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.05.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3772 2017-11-28 487.00 MB Truyen ky tieu tu.06.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.06.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3773 2017-11-28 486.55 MB Truyen ky tieu tu.07.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.07.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3774 2017-11-28 485.04 MB Truyen ky tieu tu.08.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.08.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3775 2017-11-28 481.84 MB Truyen ky tieu tu.09.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.09.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3776 2017-11-28 461.65 MB Truyen ky tieu tu.10.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.10.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3777 2017-11-28 461.96 MB Truyen ky tieu tu.11.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.11.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3778 2017-11-28 481.89 MB Truyen ky tieu tu.12.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.12.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3779 2017-11-28 486.49 MB Truyen ky tieu tu.13.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.13.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3780 2017-11-28 488.20 MB Truyen ky tieu tu.14.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.14.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3781 2017-11-28 490.17 MB Truyen ky tieu tu.15.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.15.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3782 2017-11-28 485.82 MB Truyen ky tieu tu.16.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.16.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3783 2017-11-28 491.33 MB Truyen ky tieu tu.17.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.17.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3784 2017-11-28 488.29 MB Truyen ky tieu tu.18.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.18.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3785 2017-11-28 483.34 MB Truyen ky tieu tu.19.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.19.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai Vưu
3786 2017-11-28 485.06 MB Truyen ky tieu tu.20 End.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Truyen Ky Tieu Tu 1986 - GOTV/Truyen ky tieu tu.20 End.mkv / Truyền Kỳ Tiểu Tử | Tặc Công A Ngưu (1986) | Phim Truyền Kỳ Tiểu Tử (Tặc Công A Ngưu) 1986 với sự tham gia của các Diễn Viên : Huỳnh Nhật Hòa vai A Ngưu, Lê Mỹ Nhàn vai
3787 2014-09-24 32.04 MB TRÌNH BÀY 1 CS KHAI THÁC MỎ.pptx
3788 2019-03-26 133.04 KB Tràn dầu và các biện pháp khắc phục.pdf
    Tràn dầu là sự giải phóng hydrocarbon dầu mỏ lỏng vào môi trường do các hoạt động của con người. Tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác,
3789 2019-03-26 37.50 KB Tránh sập bẫy khi khởi nghiệp.doc
Theo thống kê của các nhà nghiên cứu thị trường, nhiều doanh nghiệp không có cơ hội kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 của mình và bị “khai tử” ngay trong năm đầu hoạt động. Thương trường với luật
3790 2019-03-26 82.00 KB Trình bày tiến trình cổ phần hoá tại Công ty cổ...
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng kinh tế Nhà nước vững mạnh, đủ sức giữ vai trò
3791 2019-03-26 71.50 KB Trình tự xác định tiền sử dụng đất.doc
Trình tự xác định tiền sử dụng đất  Thành phần, số lượng hồ sơ: + Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-TNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính
3792 2019-03-26 153.77 KB Trồng bưởi Năm roi.pdf
Bưởi năm roi được công nhân là giống sạch bệnh, cho năng suất cao và chất lượng tốt, ngon nhất trong các giống bưởi hiện nay, thích nghi với điều kiện khí hậu tại các vùng sinh thái khác nhau ở nước ta. Trái có núm, khi chín màu vàng nhạt, vỏ mỏng, ráo
3793 2017-03-24 116.50 KB TTr 153 TTr trien khai Vong Quay May Man My ..doc
3794 2019-03-26 249.64 KB Tuyến cáp quang chương 5.pdf
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN CÁP QUANG THEO QUỸ CÔNG SUẤT VÀ THỜI GIAN LÊN 5.1 Giới thiệu chương Các hệ thống thông tin quang được ứng dụng có hiệu quả nhất trong lĩnh vực truyền dẫn số. Do vậy trong tính toán, thiết kế ta xem xét hệ thống truyền dẫn số IM-DD
3795 2019-03-26 461.00 KB Tuyển tập truyện ngắn Khái Hưng.pdf
Tân nhớ lại một cách rõ ràng những giờ chàng chờ đợi trong căn phòng ở hộ sinh viện. Thì giờ lúc ấy sao hình như đi chậm thế! Tận hưởng cái buổi ấy kéo dài ra mãi không bao giờ hết. Chàng nóng ruột như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, ngồi xuống chiếc
3796 2017-05-31 3.00 GB Twin.Peaks.S01E01.Pilot.720p.WEB DL.DD5.1.h.264 S3Y.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Twin.Peaks.S01/Twin.Peaks.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.DD5.1.h.264-S3Y.mkv / Thị Trấn Twin Peaks (Phần 1) () | Thị trấn Twin Peaks 2017 Phần 1 Twin Peaks xoay quanh vụ điều tra về cái chết bí ẩn của cô gái mang tên Laura Pamler tại thị
3797 2017-05-31 1.51 GB Twin.Peaks.S01E02.Traces.to.Nowhere.720p.WEB DL.DD5.1.h.264 S3Y.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Twin.Peaks.S01/Twin.Peaks.S01E02.Traces.to.Nowhere.720p.WEB-DL.DD5.1.h.264-S3Y.mkv / Thị Trấn Twin Peaks (Phần 1) () | Thị trấn Twin Peaks 2017 Phần 1 Twin Peaks xoay quanh vụ điều tra về cái chết bí ẩn của cô gái mang tên Laura Pamler
3798 2017-05-31 1.57 GB Twin.Peaks.S01E03.Zen.or.the.Skill.to.Catch.a.Kill.720p.WEB DL.DD5.1.h.264 S3Y.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Twin.Peaks.S01/Twin.Peaks.S01E03.Zen.or.the.Skill.to.Catch.a.Kill.720p.WEB-DL.DD5.1.h.264-S3Y.mkv / Thị Trấn Twin Peaks (Phần 1) () | Thị trấn Twin Peaks 2017 Phần 1 Twin Peaks xoay quanh vụ điều tra về cái chết bí ẩn của cô gái mang
3799 2017-05-31 1.52 GB Twin.Peaks.S01E04.Rest.In.Pain.720p.WEB DL.DD5.1.h.264 S3Y.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Twin.Peaks.S01/Twin.Peaks.S01E04.Rest.In.Pain.720p.WEB-DL.DD5.1.h.264-S3Y.mkv / Thị Trấn Twin Peaks (Phần 1) () | Thị trấn Twin Peaks 2017 Phần 1 Twin Peaks xoay quanh vụ điều tra về cái chết bí ẩn của cô gái mang tên Laura Pamler
3800 2017-05-31 1.37 GB Twin.Peaks.S01E05.The.One.Armed.Man.720p.WEB DL.AAC2.0.h.264 S3Y.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Twin.Peaks.S01/Twin.Peaks.S01E05.The.One.Armed.Man.720p.WEB-DL.AAC2.0.h.264-S3Y.mkv / Thị Trấn Twin Peaks (Phần 1) () | Thị trấn Twin Peaks 2017 Phần 1 Twin Peaks xoay quanh vụ điều tra về cái chết bí ẩn của cô gái mang tên Laura

First | Prev | 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 ... 85 | Next | Last