Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 4644 (4644) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 93 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-04-12 42.48 GB The Final Stand 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 UNiVERSUM.iso
2 2021-04-12 26.72 GB The Final Stand 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
3 2021-04-12 342.90 KB The Final Stand (2020) 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT...
4 2021-04-11 21.80 GB Russkiy Reyd 2020 1080p USA Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BDA.iso
5 2021-04-11 20.93 GB Russkiy Reyd (2020) 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
6 2021-04-10 84.02 GB Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.Extended.IMAX.2160p.U...
7 2021-04-10 83.19 GB Batman v Superman Dawn of Justice 2016 ViE Extended Cut 2160p...
8 2021-04-04 32.86 GB Godzilla.vs.Kong.(2021).ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
9 2021-03-26 46.56 GB Power Rangers (2017) PROPER 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 LAZERS.iso
10 2021-03-26 22.62 GB Power Rangers (2017) 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
11 2021-03-26 28.13 GB Power Rangers (2017) ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
12 2021-03-25 47.90 GB Power.Rangers.(2017).ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.Tr...
13 2021-03-22 35.93 GB Wrong Turn (2021) ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
14 2021-03-21 37.51 GB Promising.Young.Woman.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 MTeam.iso
15 2021-03-20 29.66 GB Promising.Young.Woman.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
16 2021-03-19 25.21 GB Ip Man Kung Fu Master 2019 1080p GER Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Thuyet Minh.mkv
17 2021-03-17 45.28 GB News.of.the.World.2020.1080p.Blu Ray.AVC.TrueHD.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
18 2021-03-17 32.20 GB News.of.The.World.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-03-15 3.85 MB BLU Tháng 03 2021 VTP (1).xlsb
20 2021-03-15 3.85 MB BLU Tháng 03 2021 VTP (1).xlsb
21 2021-03-13 79.75 GB Wonder Woman 1984 2020 IMAX 2160p EUR UHD Blu ray HEVC DoVi TrueHD Atmos 7.1 HDO.iso
22 2021-03-13 69.82 GB Wonder.Woman.1984.(2020).ViE.iMAX.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.DoV...
23 2021-03-11 41.05 GB Wonder.Woman.1984.2020.IMAX.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
24 2021-03-11 25.65 GB Wonder.Woman.1984.(2020).IMAX.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
25 2021-03-11 31.96 GB Wonder.Woman.1984.(2020).ViE.IMAX.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Tr...
26 2021-03-07 53.02 GB Unhinged.2020.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
27 2021-03-07 35.71 GB Unhinged.2020.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 CHDBits.iso
28 2021-03-07 25.31 GB Unhinged.2020.1080p.Blu ray.Remux.Ver2.AVC.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
29 2021-03-05 33.90 GB Boss Level 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PCH.iso
30 2021-03-05 27.37 GB Boss.Level.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
31 2021-02-28 16.88 GB The.Kid.Detective.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS MA.7.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
32 2021-02-27 46.52 GB Monster.Hunter.2020.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.Tru...
33 2021-02-25 75.37 GB The.Croods.A.New.Age.2020.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
34 2021-02-25 35.41 GB The Croods A New Age 2020 1080p 3D Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 3DTorrents.iso
35 2021-02-23 28.26 GB Monster Hunter 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
36 2021-02-23 55.67 GB Jason Bourne (2016) 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR DTS X 7.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
37 2021-02-22 71.20 GB John Wick Chapter 2 (2017) 2160p UHD Blu ray Remux HEVC Atmos 7.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
38 2021-02-22 44.99 GB John Wick (2014) 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
39 2021-02-21 56.25 GB The Equalizer (2014) 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
40 2021-02-20 43.94 GB The.Croods.A.New.Age.2020.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.T...
41 2021-02-20 24.16 GB Monster.Hunter.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
42 2021-02-20 29.64 GB Monster.Hunter.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
43 2021-02-20 27.06 GB The Croods A New Age 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Long Tieng.mkv
44 2021-02-18 316.37 KB BLU Tháng 02.xlsx
45 2021-02-17 42.58 GB Wrong Turn 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
46 2021-02-17 31.71 GB Wrong Turn 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
47 2021-02-17 42.14 GB The Croods A New Age 2020 1080p Blu ray AVC Atmos TrueHD 7.1 BHD.iso
48 2021-02-17 23.13 GB The Croods A New Age 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
49 2021-02-16 394.55 KB The.Croods.A.New.Age.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT...
50 2021-02-15 25.22 GB Horizon Line 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 93 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X