Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 4593 (4593) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 92 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-01-13 40.54 GB Love 2015 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PCH.iso
2 2021-01-13 33.38 GB Love 2015 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT ....
3 2021-01-11 4.39 GB The Conjuring 2 2016 Blu ray English TrueHD Atmos 7.1 HDT Audio...
4 2021-01-11 25.57 GB The Conjuring 2 2016 1080p Blu ray Remux AVC Atmos KRaLiMaRKo.mkv
5 2021-01-10 22.19 GB The Conjuring 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
6 2021-01-08 20.26 GB Run 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
7 2021-01-03 54.41 GB Love.and.Monsters.2020.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DoVi.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
8 2021-01-01 30.48 GB The Poison Rose 2019 1080p CAN Blu ray AVC TrueHD 5 1 PCH.iso
9 2021-01-01 23.89 GB The Poison Rose 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 6.1 HDT.mkv
10 2020-12-30 39.71 GB Love.and.Monsters.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso
11 2020-12-30 23.27 GB The Witches 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 INCUBO.iso
12 2020-12-30 18.11 GB The Witches 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
13 2020-12-29 30.06 GB Love and Monsters 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
14 2020-12-27 18.22 GB Ninja Assassin 2009 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT.mkv
15 2020-12-26 30.21 GB Honest.Thief.2020.1080p.USA.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso
16 2020-12-26 1.77 MB Avengers Infinity War 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
17 2020-12-26 22.36 GB Ninja Assassin 2009 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1.iso
18 2020-12-24 32.53 GB Ashfall 2019 Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
19 2020-12-24 18.48 GB Jade Dynasty 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
20 2020-12-23 26.69 GB Fatman.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.Matrix.6.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
21 2020-12-23 22.60 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
22 2020-12-23 14.03 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray DTS ES Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
23 2020-12-23 17.33 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
24 2020-12-23 32.07 GB Honest.Thief.2020.ViE.1080p.USA.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2020-12-22 36.40 GB The Game 1997 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
26 2020-12-22 22.87 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
27 2020-12-20 27.59 GB Honest.Thief.2020.1080p.USA.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
28 2020-12-20 19.32 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
29 2020-12-20 6.90 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 10bit x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
30 2020-12-20 14.05 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 x264 CHD Sub Viet Mux San.mkv
31 2020-12-19 46.31 GB The.Irishman.2019.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
32 2020-12-19 41.65 GB The.Irishman.2019.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
33 2020-12-17 23.76 GB Fatman.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
34 2020-12-13 122.28 MB Fatman 2020 Blu ray Subs Vietnamese Styled Mau Trang Xanh Tim Vang...
35 2020-12-13 29.89 GB Honest.Thief.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
36 2020-12-12 36.94 GB Greenland 2020 1080p FRA Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 UTT.iso
37 2020-12-12 27.21 GB Greenland 2020 1080p FRA Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
38 2020-12-10 27.73 GB Jigsaw 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Zero..mkv
39 2020-12-08 19.55 GB Honest.Thief.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
40 2020-12-08 13.85 GB Love Undercover 2002.LT.Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 CHDBits Zero..mkv
41 2020-12-07 82.54 GB Tenet 2020 2160p UHD Blu ray HEVC DTS HD MA 5.1 ESiR.iso
42 2020-12-06 73.13 GB Tenet 2020 ViE IMAX Edition 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR...
43 2020-12-05 41.00 GB Tenet 2020 ViE IMAX Edition 1080p EUR Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
44 2020-12-04 45.12 GB Tenet 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
45 2020-12-04 36.23 GB Tenet 2020 IMAX Edition 1080p EUR Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
46 2020-12-04 35.56 GB Tenet 2020 1080p EUR Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
47 2020-12-03 28.91 GB Unhinged.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
48 2020-11-27 36.47 GB Train.to.Busan.2.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT...
49 2020-11-25 22.76 GB Greenland 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.iso
50 2020-11-25 20.51 GB Greenland 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 92 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X