Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 7867 (7867) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 158 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-01-18 28.45 GB Dreamland 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
2 2021-01-17 34.41 GB Love and Monsters 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
3 2021-01-13 40.54 GB Love 2015 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PCH.iso
4 2021-01-13 33.38 GB Love 2015 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT ....
5 2021-01-11 25.57 GB The Conjuring 2 2016 1080p Blu ray Remux AVC Atmos KRaLiMaRKo.mkv
6 2021-01-10 22.19 GB The Conjuring 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
7 2021-01-08 20.26 GB Run 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
8 2021-01-01 30.48 GB The Poison Rose 2019 1080p CAN Blu ray AVC TrueHD 5 1 PCH.iso
9 2021-01-01 23.89 GB The Poison Rose 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 6.1 HDT.mkv
10 2020-12-30 39.71 GB Love.and.Monsters.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso
11 2020-12-30 23.27 GB The Witches 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 INCUBO.iso
12 2020-12-30 18.11 GB The Witches 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
13 2020-12-29 30.06 GB Love and Monsters 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
14 2020-12-27 18.22 GB Ninja Assassin 2009 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT.mkv
15 2020-12-26 30.21 GB Honest.Thief.2020.1080p.USA.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.7.1 BHD.iso
16 2020-12-26 1.77 MB Avengers Infinity War 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
17 2020-12-26 1.79 MB Avengers Endgame 2019 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
18 2020-12-26 22.36 GB Ninja Assassin 2009 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1.iso
19 2020-12-24 32.53 GB Ashfall 2019 Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
20 2020-12-24 26.85 GB The Invisible Man 2020 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 LinkNeverDie.Com.m2ts
21 2020-12-24 22.13 GB Bloodshot 2020 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
22 2020-12-24 18.48 GB Jade Dynasty 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
23 2020-12-24 10.77 GB Justice League Dark Apokolips War 2020 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
24 2020-12-23 26.69 GB Fatman.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.Matrix.6.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2020-12-23 22.60 GB Vanguard 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
26 2020-12-23 32.07 GB Honest.Thief.2020.ViE.1080p.USA.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
27 2020-12-22 36.40 GB The Game 1997 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
28 2020-12-22 22.87 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
29 2020-12-20 27.59 GB Honest.Thief.2020.1080p.USA.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
30 2020-12-20 19.32 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA Matrix 6.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
31 2020-12-19 46.31 GB The.Irishman.2019.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
32 2020-12-19 41.65 GB The.Irishman.2019.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
33 2020-12-17 23.76 GB Fatman.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
34 2020-12-13 29.89 GB Honest.Thief.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
35 2020-12-12 36.94 GB Greenland 2020 1080p FRA Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 UTT.iso
36 2020-12-12 27.21 GB Greenland 2020 1080p FRA Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
37 2020-12-12 22.49 GB Anacondas The Hunt For The Blood Orchid 2004 ViE 1080p BluRay...
38 2020-12-11 19.78 GB Anaconda Offspring 2008 PDV 1080p BluRay REMUX AVC DTS HDMA 5.1 TVS Zero..mkv
39 2020-12-11 19.86 GB Anaconda 1997 ViE 1080p BluRay REMUX AVC DTS HDMA 5.1 TVS) Zero..mkv
40 2020-12-10 27.73 GB Jigsaw 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Zero..mkv
41 2020-12-10 20.54 GB Saw The Final Chapter (2010) Unrated 1080p Bluray AVC DTS HD MA 7.1.m2ts
42 2020-12-10 14.93 GB Saw.VI.2009.BluRay.Remux.1080p.AVC.DTS.HD.MA.7.1.HDH Zero..mkv
43 2020-12-10 17.30 GB Saw.V.2008.BluRay.Remux.1080p.AVC.DTS.HD.MA.7.1.HDH Zero..mkv
44 2020-12-10 15.10 GB Saw.IV.2007.BluRay.Remux.1080p.AVC.DTS.HD.MA.7.1.HDH.mkv
45 2020-12-10 14.81 GB Taxi.2.2000.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1.REMUX FraMeSToR Zero..mkv
46 2020-12-09 17.35 GB Saw.II.2005.BluRay.Remux.1080p.AVC.DTS.HD.MA.6.1.HDH Zero..mkv
47 2020-12-09 16.47 GB Taxi.4.2007.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR+Zero..mkv
48 2020-12-09 18.22 GB Taxi.3.2003.BluRay.1080p.AVC.TrueHD.5.1.REMUX FraMeSToR Zero..mkv
49 2020-12-08 19.55 GB Honest.Thief.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
50 2020-12-08 19.27 GB Taxi.15th.Anniversary.Edition.1998.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.AVC.REMUX FraMeSToR Zero..mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 158 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X