Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 4801 (4801) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 97 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2021-10-14 19.11 GB The Other Side Of Gentlemans 1984 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 Viet sub.mkv
52 2021-10-14 25.52 GB Old.2021.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 ARTEMiS.mkv
53 2021-10-14 30.55 GB The.Night.House.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
54 2021-10-14 23.12 GB Happy Birthday to Me 1981 AUS Blu Ray 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Shadowman.iso
55 2021-10-14 25.46 GB Old.2021 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1 MBH (Sub Viet).mkv
56 2021-10-14 20.44 GB Les nouvelles aventures d Aladin 2015 Remux 1080p GER Blu ray AVC DTS HD MA 5 1 .m2ts
57 2021-10-14 30.44 GB Women.of.Mafia.2018.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
58 2021-10-14 21.40 GB The Other Side Of Gentlemans 1984 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1.m2ts
59 2021-10-14 18.30 GB Legend.of.Lv.Bu.2020.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 FGT.mkv
60 2021-10-14 20.12 GB Survive the Game 2021 REMUX Blu ray 1080p AVC DTS HD.MA.5.1 NM21.mkv
61 2021-10-14 19.42 GB Home Sweet Home 2021 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD 5.1 NM21.mkv
62 2021-10-13 20.06 GB Riders.of.Justice.2020.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 seleZen.mkv
63 2021-10-13 20.41 GB Parallel.2018.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
64 2021-10-13 18.30 GB Legend.of.Lv.Bu.2020.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 FGT.mkv
65 2021-10-13 30.76 GB Women of Mafia 2 2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
66 2021-10-13 9.44 GB Injustice.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
67 2021-10-13 20.14 GB Survive.the.Game.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 TRiToN.mkv
68 2021-10-13 20.14 GB Survive.the.Game.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH.mkv
69 2021-10-13 21.08 GB Security Unlimited 1981 Remux Blu Ray 1080p AVC DTS HD MA7.1.m2ts
70 2021-10-13 16.75 GB Airliner.Sky.Battle.2020.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 TRiToN.mkv
71 2021-10-13 41.69 GB Snake Eyes 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
72 2021-10-13 27.37 GB Snake.Eyes.G.I.Joe.Origins.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
73 2021-10-12 22.29 GB The Alien Factor 1978 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0 Cult.s.iso
74 2021-10-12 24.52 GB 3.10.to.Yuma.1957.Criterion.Collection.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NOGROUP.mkv
75 2021-10-12 27.58 GB Snake.Eyes.G.I.Joe.Origins.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.Atmos TRiToN.mkv
76 2021-10-12 31.60 GB Snake.Eyes.G.I.Joe.Origins.2021.ViE.1080p.Remux.AVC.TrueHD.7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
77 2021-10-12 24.62 GB Taken.2008.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTP.mkv
78 2021-10-12 38.20 GB The Protege 2021 1080p GER Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 MONUMENT.iso
79 2021-10-12 20.13 GB The Protégé 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
80 2021-10-11 26.59 GB Taken.3.2014.Extended.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTP.mkv
81 2021-10-11 22.62 GB The.Seven.Year.Itch.1955.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 EPSiLON.mkv
82 2021-10-11 21.34 GB Taken.2.2012.UNRATED.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTP.mkv
83 2021-10-11 102.13 KB Let.Me.In.2010.Blu Ray.1080p.AVC.ReMuX.TrueHD HDMA.5.1 PriMeHD.srt
84 2021-10-11 162.69 KB Allegiant.2016.1080p.BluRay.REMUX.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 NTL.srt
85 2021-10-11 165.79 KB Insurgent.2015.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 NTL.srt
86 2021-10-11 172.56 KB Divergent.2014.1080p.Open.Matte.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 NTL.srt
87 2021-10-11 18.76 GB Margin.Call.2011.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NOGROUP.mkv
88 2021-10-11 22.53 GB Cruel.Intentions.1999.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
89 2021-10-11 15.43 GB Gekijouban.Poketto.monsutâ.koko.2020.1080p.Remux.AVC.TrueHD.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
90 2021-10-11 29.78 GB Bone.Tomahawk.2015.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NTL.mkv
91 2021-10-10 33.87 GB Free Guy 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
92 2021-10-10 20.16 GB So.Close.2002.VIE Bluray.REMUX.1080p.AVC.DTS HD.MA 5.1.mkv
93 2021-10-10 21.78 GB Masquerade.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 FGT.mkv
94 2021-10-10 22.90 GB Dehesa.el.bosque.del.lince.iberico.2020.REMUX.1080i.BluRay.AVC.DTS HD.MA.5.1 MrA.mkv
95 2021-10-10 25.83 GB Fantasm.Comes.Again.1977.Remux.1080p.USA.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.2.0.m2ts
96 2021-10-09 17.20 GB Flypaper.2011.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 PTH.mkv
97 2021-10-09 20.13 GB The.Protege.2021.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 FGT.mkv
98 2021-10-09 21.60 GB The Protege 2021.1080p.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH (Sub Viet).mkv
99 2021-10-09 17.56 GB Haute tension 2003 Remux 1080p FRA Blu ray AVC DTS HD MA 7 1.m2ts
100 2021-10-09 15.14 GB Cry.Wolf.2005.BluRay.Remux.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDH.mkv

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 97 | Next | Last