Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 7735 (7735) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 155 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2020-08-14 725.83 MB [CFS] Princess Connect! Re:Dive 03 (BD 1920x1080p AVC FLAC).mkv
52 2020-08-14 812.96 MB [CFS] Princess Connect! Re:Dive 01 (BD 1920x1080p AVC FLAC).mkv
53 2020-08-14 758.38 MB [CFS] Princess Connect! Re:Dive 04 (BD 1920x1080p AVC FLAC).mkv
54 2020-08-13 44.08 GB The Good Dinosaur 2015 HK 3D Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 7.1 TTG.iso
55 2020-08-13 39.39 GB The Peanuts Movie 2015 ViE 1080p 3D HKG Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 MTeam LongTieng.iso
56 2020-08-13 39.39 GB The Peanuts Movie 2015 HK 3D Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 7.1 TTG.iso
57 2020-08-12 31.76 GB The Legend of Hercules 2014 HK 3D Blu ray 1080p AVC TrudHD 7.1 TTG.iso
58 2020-08-11 22.09 GB The Last Naruto The Movie 2014 HK Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
59 2020-08-10 45.35 GB Dragon Blade 2015 HK Blu ray 3D 1080p AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
60 2020-08-10 40.16 GB The Outpost 2020 BluRay 1080p AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
61 2020-08-10 33.99 GB The Outpost 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
62 2020-08-09 37.37 GB Koma 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 RELiGiOUS.iso
63 2020-08-08 44.79 GB Warrior.2011.Blu ray.1080p.AVC.DTS HDMA.7.1 DaNieL.iso
64 2020-08-08 20.34 GB Daybreakers 2009 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7 1 NetBD.iso
65 2020-08-08 46.07 GB Rise of the Legend 2014 HK Blu ray 2D3D 1080p AVC TrueHD 7.1 TTG.iso
66 2020-08-07 33.07 GB Koma AKA Coma 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
67 2020-08-07 39.79 GB Transformers Age of Extinction 2014 HK 3D Blu ray 1080p AVC TrueHD 7.1 TTG.iso
68 2020-08-07 21.80 GB Outrage Beyond 2012 HK Blu ray 1080p AVC TrueHD5.1 TTG.iso
69 2020-08-07 34.67 GB Beyond Outrage (2012) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
70 2020-08-07 5.24 GB Ghost Recon Alpha (2012)1080p Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.m2ts
71 2020-08-07 21.97 GB Turning Point 1 Laughing Gor 2009 Blu ray 1080p AVC TrueHD5.1 CHDBits.iso
72 2020-08-07 19.51 GB Turning Point (2009) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
73 2020-08-06 18.17 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
74 2020-08-06 13.69 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
75 2020-08-06 29.80 GB Rise of the Guardians (2012) ViE 1080p BluRay 3D AVC TrueHD 7.1 MRC VAV.m2ts
76 2020-08-06 43.37 GB Rise of the Guardians (2012) ViE 1080p BluRay 3D AVC TrueHD 7.1 MRC VAV.iso
77 2020-08-05 40.57 GB 3 A M 3D Part 2 2014 3D Blu ray HK 1080p AVC TrueHD 5.1 TTG.iso
78 2020-08-04 45.51 GB Star.Wars.Episode.IX.The.Rise.of.Skywalker.2019.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS HD.MA.7.1.iso
79 2020-08-04 36.54 GB Bacurau 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
80 2020-08-04 112.34 MB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese...
81 2020-08-02 23.61 GB Force of Nature 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
82 2020-08-02 69.45 KB Pieta.2012.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 NOGROUP.srt
83 2020-08-02 43.14 GB Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017 1080p 3D Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 NetBD(1).iso
84 2020-07-31 22.28 GB Radius 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh.mkv
85 2020-07-30 16.98 GB Hyena Road 2015 1080p BluRay X264 AVC DTS HD MA.5.1.mkv
86 2020-07-30 27.14 GB Starfish.2018.1080p.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 playBD.mkv
87 2020-07-30 25.11 GB Swallow.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 iFT.mkv
88 2020-07-28 20.38 GB The.Perfect.Education.1999.Blu ray.1080p.AVC.LPCM2.0 KBu.iso
89 2020-07-28 5.83 GB Amy Yip . And Zen 1991 BluRay 1080p AVC TrueHD 7.1.m2ts
90 2020-07-27 30.90 GB Resistance 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
91 2020-07-26 21.47 GB Paranormal Activity The Ghost Dimension 2015 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
92 2020-07-26 14.69 GB Paranormal Activity 2007 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
93 2020-07-26 21.92 GB Paranormal Activity 4 2012 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
94 2020-07-26 21.99 GB Paranormal Activity 3 2011 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
95 2020-07-26 21.97 GB Paranormal Activity 2 2010 Unrated 1080p Blu ray Rrmux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
96 2020-07-26 23.79 GB Paranormal Activity The Marked Ones 2014 Unrated 1080p Blu ray...
97 2020-07-24 28.78 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
98 2020-07-24 345.59 KB Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.srt
99 2020-07-24 144.32 KB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.srt
100 2020-07-24 29.23 GB The Rhythm Section 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 155 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X