Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 4588 (4588) , thời gian tìm:

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 92 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
801 2017-07-30 1.76 MB 007 Never Say Never Again 1983 1080p Remux AVC FLAC 5.1 Linkneverdie.com.rar
802 2017-07-30 1.75 MB 007 Octo. 1983 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
803 2017-07-30 1.77 MB 007 On Her Majesty's Secret Service 1969 1080p CEE BluRay REMUX...
804 2017-07-30 1.76 MB 007 The Living Daylights 1987 1080p CEE BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
805 2017-07-30 1.76 MB 007 The Spy Who Loved Me 1977 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
806 2017-07-30 1.76 MB 007 The World Is Not Enough 1999 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
807 2017-07-30 1.76 MB 007 Tomorrow Never Dies 1997 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
808 2017-07-30 1.76 MB 007 You Only Live Twice 1967 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
809 2017-07-30 18.85 GB City Hunter 1993 1080p Bluray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
810 2017-07-30 28.96 GB Final Fantasy VII Advent Children 2005 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
811 2017-07-30 29.52 GB Casino Royale 2006 1080p CEE BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
812 2017-07-30 31.94 GB Bridget Jones's Baby 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
813 2017-07-30 14.19 GB Hitman 2007 1080p Blu ray REMUX MPEG4 AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
814 2017-07-31 22.48 GB Hitman Agent 47 2015 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
815 2017-07-31 31.36 GB Home Alone 2 1992 ViE 1080p Bluray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KiD.iso
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
816 2017-08-01 20.07 GB After Earth 2013 BluRay Remux 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
817 2017-08-01 27.99 GB Skyfall 2012 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
818 2017-08-01 31.30 GB Spectre 2015 Remux Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
819 2017-08-01 25.03 GB Quantum Of Solace 2008 1080p BluRay REMUX AVC DTS HRA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
820 2017-08-01 1.75 MB After Earth 2013 BluRay Remux 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
821 2017-08-01 1.76 MB Casino Royale 2006 1080p CEE BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
822 2017-08-01 1.76 MB Skyfall 2012 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
823 2017-08-01 1.76 MB Spectre 2015 Remux Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
824 2017-08-01 1.76 MB Quantum Of Solace 2008 1080p BluRay REMUX AVC DTS HRA 5.1 Linkneverdie.com.rar
825 2017-08-01 1.76 MB The Man with the Golden Gun 1977 1080p Remux AVC FLAC 5.1 Linkneverdie.com.rar
826 2017-08-01 1.75 MB Hitman 2007 1080p Blu ray REMUX MPEG4 AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
827 2017-08-01 1.75 MB Hitman Agent 47 2015 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
828 2017-08-02 1.75 MB City Hunter 1993 1080p Bluray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
829 2017-08-02 1.75 MB Cold Eyes 2013 Bluray REMUX 1080p AVC TRUEHD 7.1 Linkneverdie.com.rar
830 2017-08-02 1.75 MB Final Fantasy VII Advent Children 2005 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
831 2017-08-02 27.00 GB Sleight.2016.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA5.1 CHDBits.iso
832 2017-08-02 1.75 MB Ouija 2014 Blu ray Remux 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
833 2017-08-02 26.73 GB Taken 3 2014 Extended 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
834 2017-08-02 24.86 GB Taken 2008 Extended Harder Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
835 2017-08-03 25.62 GB Ouija Origin of Evil 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
836 2017-08-03 1.78 MB Captain America Civil War 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
837 2017-08-03 1.77 MB Captain America The First Avenger 2011 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
838 2017-08-03 1.77 MB Captain America The Winter Soldier 2014 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
839 2017-08-03 1.75 MB Taken 2 2012 Unrated Extended Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
840 2017-08-03 1.76 MB Taken 3 2014 Extended 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
841 2017-08-03 40.56 GB Baahubali.2.The.Conclusion.2017.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.m2ts
842 2017-08-03 1.77 MB Project A 1983 1080p Bluray REMUX AVC DTSHD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
843 2017-08-03 40.90 GB Baahubali.2.The.Conclusion.2017.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 M2Tv.iso
844 2017-08-03 1.76 MB Kick Ass Girls 2013 1080p BluRay REMUX AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
845 2017-08-03 1.76 MB Penguins of Madagascar 2014 1080p Bluray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
846 2017-08-03 1.76 MB Percy Jackson Sea Of Monsters 2013 1080p Bluray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
847 2017-08-03 1.77 MB The Thieves 2012 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
848 2017-08-03 1.76 MB The Revenant 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
849 2017-08-03 19.56 GB A Chinese Ghost Story 1987 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
850 2017-08-03 19.34 GB A Chinese Ghost Story 3 1991 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 92 | Next | Last