Tìm kiếm : thuc Thấy 9055 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 418 419 420 421 422 ... 453 Show 8381 - 8400 of 9055

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
8381 2019-03-26 24.00 KB Quyet dinh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước...
(tailieu_phim_4share)
  Số/ký hiệu 23/2005/QĐ-BGTVT Nội dung trích yếu Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải Ngày ban hành 30/03/2005 Tình
8382 2019-03-26 107.76 KB Thực trạng và những bài học kinh nghiệm cổ phần...
(tailieu_phim_4share)
Vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước luôn là mối quan tâm của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX nhận định: "Kinh tế Nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định
8383 2019-03-26 198.81 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ...
(tailieu_phim_4share)
Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên ngành xây lắp có
8384 2019-03-26 301.33 KB THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ...
(tailieu_phim_4share)
Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động kinh doanh ngoại thương mà hàng hoá dịch vụ của quốc gia này bán cho quốc gia khác. * Xuất khẩu hàng hoá thường diễn ra dưới các hình thức sau: + Hàng hoá nước ta bán ra nước ngoài theo hợp đồng thương
8385 2019-03-26 39.29 KB Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức...
(tailieu_phim_4share)
Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,
8386 2019-03-26 87.25 KB THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA VÀ NHỮNG...
(tailieu_phim_4share)
Trong bất kỳ nền kinh tế nào, mô hình sản xuất nào thì cũng cần có sự phối hợp giữa các hình thức sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng. Phân phối luôn thể hiện một vị trí hết sức quan trọng. Nó phụ thuộc vào sản xuất nhưng phân phối tốt hay không
8387 2019-03-26 56.53 KB Đánh giá thực trạng và một số giải pháp về tình...
(tailieu_phim_4share)
Theo đánh giá của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo
8388 2019-03-26 133.07 KB Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn...
(tailieu_phim_4share)
Từ nửa sau thế kỷ XVIII, công nghiệp hoá với tư cách là một phương thức phát triển bắt đầu xuất hiện trên thế giới và ngày càng phổ biến. Tính từ giữa thập kỷ 90 ta có thể thấy công nghiệp hoá được coi như một nấc thang tất yếu mà bất cứ một nước chậm
8389 2019-03-26 57.86 KB Vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gạo giữa hai công...
(tailieu_phim_4share)
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, được diều chỉnh bởi luật kinh tế. Có như vậy nhà nước mới có thể chủđộng kiểm soát các
8390 2019-03-26 27.56 KB Kinh nghiệm quản trị chất lượng của 1 số nước...
(tailieu_phim_4share)
Nội dung chính của đề tài : Chương I: kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc quản trị chất lượng Chương II: Thực trạng chất lượng thực phẩm ở nước ta hiện nay Chương III: Giải phấp nâng cao chất lượng thực phẩm
8391 2019-03-26 220.10 KB Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập...
(tailieu_phim_4share)
Nhập khẩu có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. Nhập khẩu bổ sung các hàng hoá trong nước không sản xuất được hoặc không
8392 2019-03-26 216.80 KB Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC 6
8393 2019-03-26 136.59 KB Thực trạng hoạt động quản lí danh mục đầu tư...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I : Tổng quan về nghiệp vụ quản lí danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty chứng khoán 3
8394 2019-03-26 76.24 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh...
(tailieu_phim_4share)
Chương I. Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu … 3
8395 2019-03-26 124.63 KB Thực trạng phân tích tình hình tài chính và năng...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
8396 2019-03-26 176.36 KB Một số biện pháp chủ yếu thúc đẩy tiêu thụ...
(tailieu_phim_4share)
Phần I: Một số nội dung cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp.
8397 2019-03-26 177.92 KB Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu...
(tailieu_phim_4share)
Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng , là điều kiện chủ yếu để tạo công an việc làm và nâng cao đời sống
8398 2019-03-26 69.23 KB Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng...
(tailieu_phim_4share)
Mục đích của nghiên cứu đề tài: -Làm rõ những vấn đề chung về chất lượng thiết kế ở công ty tư vấn và xây dựng thuỷ lợi 1 -Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế của công ty. Bố cục của đề tài:
8399 2019-03-26 41.51 KB Vận dụng lý luận tăng lợi nhuận để phân tích...
(tailieu_phim_4share)
Để thích ứng với nền kinh tế thị trường đảm bảo phát triển nhanh và vững mạnh thì một yêu cầu nhất thiết đặt ra cho công ty là không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Công ty da giầy Hà Nội đã và đang thực hiện tốt công tác đó và đặc
8400 2019-03-26 48.50 KB Phụ lục 22.3 Chương trình bồi dưỡng cấp giấy...
(tailieu_phim_4share)

... 418 419 420 421 422 ... 453 Show 8381 - 8400 of 9055