Tìm kiếm : marketing Thấy 1208 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

... 6 7 8 9 10 ... 61 Show 141 - 160 of 1208

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
141 2019-03-26 289.58 KB Marketing Bai so 01.pdf
142 2019-03-26 16.83 MB Marketing Planning And Strategy.pdf
143 2019-03-26 50.00 KB Network Marketing kiểu Nhật.doc
144 2019-03-26 17.30 MB Web Marketing For Dummies.pdf
Just because you're launching a Web site for your product or service doesn't automatically mean you'll rake in big money. Billions of Web sites are competing for consumers' attention, and if you're new to online sales, it may be a little daunting.
145 2019-03-26 8.40 MB Facebook Marketing For Dummies.pdf
Facebook boasts an extremely devoted user base, with more than 65 billion page visits per month. With Facebook, an organization can market and promote their brand, products, or services via the network's built-in components of profile pages, polls, community
146 2019-03-26 440.50 KB de cuong services marketing.ppt
147 2019-03-26 112.25 KB 20 MARKETING DU LICH.pdf
148 2019-03-26 31.00 KB 22 Nguyên Tắc Marketing.doc
149 2019-03-26 2.27 MB Chính sách Marketing của .pdf
150 2019-03-26 2.27 MB Chính sách Marketing của .pdf
151 2019-03-26 261.82 KB giáo trình E marketing.pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế và Quản lý ---o0o--- TIỂU LUẬN MARKETING CƠ BẢN Đề tài “Điều tra độ nhận biết của khách hàng đối với hồng trà Cozy qua Internet” Sinh viên
152 2019-03-26 396.15 KB Kế hoạch Internet Marketing.pdf
Công ty TNHH Vi Tính Nguyên Kim, với thị trường kinh doanh chính là thị trường B2B, để mở rộng thị trường kinh doanh qua B2C, đồng thời với mục tiêu gia tăng sự nhận biết của khách hàng đối với công
153 2019-03-26 341.53 KB trac nghiem marketing 8193.pdf
154 2019-03-26 3.93 MB (Giao an)QT Marketing.ppt
155 2019-03-26 272.99 KB thành công của marketing.pdf
156 2019-03-26 753.03 KB hướng dẫn học marketing.pdf
157 2019-03-26 155.50 KB cac quy trinh marketing.doc
158 2019-03-26 465.03 KB Brand Marketing là gì.pdf
159 2019-03-26 2.15 MB Marketing Plan 2003 2005.pdf
This Marketing Plan is based on the Northern Territory Tourism Strategic Plan 2003-2007. The Strategic Plan was launched in November 2003, following extensive consultation with industry. The Strategic Plan provides a framework and clear direction for
160 2019-03-26 32.00 KB Chiến lược marketing Mix.doc
Chiến lược marketing về cơ bản thường được triển khai chung quanh 4 yết tố, thường được gọi là 4Ps cho dễ nhớ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân

... 6 7 8 9 10 ... 61 Show 141 - 160 of 1208