Tìm kiếm : marketing Thấy 1208 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 5 6 7 8 9 ... 61 Show 121 - 140 of 1208

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
121 2019-03-26 299.53 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 2.pdf
(tailieu_phim_4share)
Xây dựng một tổ chức trung tâm khách hàng yêu cầu thông tin khách hàng tập trung từ nhiều nguồn khác nhau trong một nhà kho dữ liệu duy nhất, cùng với một bộ Thương hiệu phục vụ
122 2019-03-26 327.74 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 7.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tin tưởng rằng nó hay không, các dự án CRM được củng cố bởi phân tích ROI nghiêm ngặt có nhiều khả năng thất bại hơn so với những con số cứng nhắc ít! Lý do là trong các
123 2019-03-26 301.91 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 9.pdf
(tailieu_phim_4share)
Một trường hợp kinh doanh nghiêm ngặt tập trung vào tiết kiệm chi phí sẽ mang lại chính xác rằng: chi phíTin tưởng rằng nó hay không, các dự án CRM được củng cố bởi phân tích
124 2019-03-26 257.00 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 8.pdf
(tailieu_phim_4share)
(thông thường, tiết kiệm chi phí) và sự chú ý ít hơn là trả tiền để tạo ra doanh thu và điều khiển các bộ phận khách hàng của phương trình. Trong trường hợp cực đoan, tiếp
125 2019-03-26 141.98 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 6.pdf
(tailieu_phim_4share)
khai thác kỹ năng của bạn phân tích khách hàng, độc đáo cung cấp truy cập dữ liệu khách hàng hoặc thị trường, cho phép các nền văn hóa dịch vụ mạnh mẽ, hoặc đẩy mạnh các
126 2019-03-26 166.83 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
TIP Xây dựng một tổ chức khách hàng làm trung tâm đòi hỏi một chiến lược với các thành phần phân tích và hoạt động. Mặc dù cuốn sách này là về phân
127 2019-03-26 174.92 KB Enterprise Marketing Management The New Science of Marketing phần 3.pdf
(tailieu_phim_4share)
Mục đích chính của tiếp thị là liên tục tối ưu hóa các đòn bẩy của phân khúc và sự khác biệt cho các thương hiệu của mình vì mục tiêu di chuyển và-oh,
128 2019-03-26 94.00 KB VIRAL MARKETING (Hay còn đ ược gọi là Marketing Virus).doc
(tailieu_phim_4share)
Marketing virus và quảng cáo virus là những thuật ngữ nhằm ám chỉ các kĩ thuật marketing sử dụng những mạng xã hội sẵn có để tác động và làm tăng cường sự nhận biết nhãn hiệu
129 2019-03-26 393.32 KB Hệ thống thông tin marketting và marketting.pdf
(tailieu_phim_4share)
130 2019-03-26 309.00 KB Nhân Tố Môi Trường Marketing Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Marketing.doc
(tailieu_phim_4share)
131 2019-03-26 9.88 MB eMarketing eXcellence.pdf
(tailieu_phim_4share)
Planning and optimizing your digital marketing. E-marketing impacts all aspects of marketing from strategy and planning through the marketing mix, marketing communications and buyer behaviour to marketing research. eMarketing eXcellence highlights the
132 2019-03-26 5.10 MB Nghề Marketting.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tài liệu tham khảo các kỹ năng cho nhân viên văn phòng và sinh viên
133 2019-03-26 9.88 MB eMarketing eXcellence.pdf
(tailieu_phim_4share)
Lập kế hoạch và tối ưu hóa tiếp thị kỹ thuật số của bạn. Tiếp thị và E-tác động đến tất cả các khía cạnh của tiếp thị chiến lược và quy hoạch thông qua tiếp thị trộn, tiếp thị truyền thông và
134 2019-03-26 5.10 MB Nghề Marketting.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tài liệu tham khảo các kỹ năng cho nhân viên văn phòng và sinh viên
135 2021-10-24 252.93 KB Nigeria Digital Marketing Database.rar
(elainejustis)
136 2021-08-19 252.93 KB Nigeria Digital Marketing Database.rar
(gm1.shamswood)
137 2021-09-29 252.93 KB Nigeria Digital Marketing Database.rar
(hidra991)
138 2019-03-26 341.53 KB trac nghiem marketing 8193.pdf
(tailieu_phim_4share)
139 2019-03-26 3.93 MB (Giao an)QT Marketing.ppt
(tailieu_phim_4share)
140 2019-03-26 2.27 MB Chính sách Marketing của .pdf
(tailieu_phim_4share)

... 5 6 7 8 9 ... 61 Show 121 - 140 of 1208