Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'm2ts': 2896 (2896) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-11-15 28.87 GB Black Mass 2015 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 HDT+Zero..m2ts
2 2020-11-12 27.12 GB Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl 2003...
3 2020-11-12 30.67 GB Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest 2006 ViE 1080p Blu ray...
4 2020-10-14 29.39 GB Die Hard 4 Live Free Or Die Hard 2007 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CHDBits Zero..m2ts
5 2020-10-01 20.43 GB The Diabolical 2015 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA5.1 JoRo.m2ts
6 2020-09-30 25.09 GB The.Conjuring.1.2013.Blu ray.1080p.AVC.DTS.HD.MA5.1 TTG Zero..m2ts
7 2020-09-29 20.28 GB My Wife is a Gangster 3 (2006) AVC 1080p BD25.00000 Zero..m2ts
8 2020-08-24 57.13 GB Pitch Black (2000) Theatrical Cut 2160p Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 5.1.m2ts
9 2020-08-24 59.13 GB Pitch Black (2000) Directors Cut 2160p Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 5.1.m2ts
10 2020-08-19 43.41 GB Alien Covenant (2017) 2160p UltraHD Bluray HDR HEVC Atmos 7.1.m2ts
11 2020-08-07 34.67 GB Beyond Outrage (2012) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
12 2020-08-07 5.24 GB Ghost Recon Alpha (2012)1080p Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.m2ts
13 2020-08-07 19.51 GB Turning Point (2009) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
14 2020-08-06 29.80 GB Rise of the Guardians (2012) ViE 1080p BluRay 3D AVC TrueHD 7.1 MRC VAV.m2ts
15 2020-07-28 5.83 GB Amy Yip . And Zen 1991 BluRay 1080p AVC TrueHD 7.1.m2ts
16 2020-07-02 20.28 GB The Swing of Things 2020 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH.m2ts
17 2020-07-02 20.42 GB Despicable Me 3 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.m2ts
18 2020-06-30 20.74 GB The Captain 2019 HKG Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 TTG.m2ts
19 2020-06-30 19.02 GB Spiritual Love (1987) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
20 2020-06-29 53.54 GB Crying Freeman (1995) 2160p Blu ray HDR HEVC DTS HD MA 5.1.m2ts
21 2020-06-29 19.92 GB The Untold Story 2 (1998) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
22 2020-06-23 22.43 GB 211 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
23 2020-06-23 25.44 GB A Thought of Ecstasy 2017 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH.m2ts
24 2020-06-21 20.09 GB Sniper Assassins End 2020 ViE 1080p BluRay REMUX AVC DTS HDMA 5.1 TVS.m2ts
25 2020-06-10 24.32 GB Turbo 2013 2D BluRay 1080p AVC DTS HD MA 7.1 CHDBits.m2ts
26 2020-06-10 7.66 GB Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes 2010 Blu ray 1080p VC 1 DD5.1 HDCLUB.m2ts
27 2020-06-10 17.92 GB The Voyeur 1993 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 NoGroup.m2ts
28 2020-06-10 13.26 GB The Mighty Peking Man (1977) 1080p Blu ray AVC DD 2.0.m2ts
29 2020-06-09 18.31 GB Super Bodyguard 2016 ViE BluRay REMUX AVC DTS HDMA 5.1 TVS.m2ts
30 2020-06-08 18.03 GB The Romancing Star II (1988) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
31 2020-06-08 21.62 GB The Romancing Star (1987) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
32 2020-06-08 21.49 GB The . 2019 THAI 1080p BluRay REMUX TrueHD 7.1 FGT.m2ts
33 2020-06-04 34.39 GB Psy 3 W imie zasad 2020 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH.m2ts
34 2020-06-03 24.66 GB Robots (2005) Bluray AVC 1080p DTS HD MA 5.1.m2ts
35 2020-06-02 18.58 GB The Postcard Killings (2020) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
36 2020-06-02 20.75 GB Rambo Part II 1985 ViE 1080p VC 1 DTS HD MA 5.1 DBSK.m2ts
37 2020-06-02 19.84 GB Rambo Part I 1982 ViE 1080p VC 1 DTS HD MA 5.1 DBSK.m2ts
38 2020-06-02 22.01 GB Rambo Part III 1988 ViE 1080p VC 1 DTS HD MA 5.1 DBSK.m2ts
39 2020-06-01 16.85 GB Natali (2010) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
40 2020-06-01 18.80 GB Madam Scandal Final Scandal Madam Likes It Hard (1983) 1080p Blu ray AVC TrueHD 2.0.m2ts
41 2020-06-01 19.16 GB Beautiful Teacher in Torture Hell (1985) 1080p Blu ray TrueHD 2.0.m2ts
42 2020-06-01 18.97 GB Flower and Snake (1974) 1080i Blu ray AVC TrueHD 2.0.m2ts
43 2020-06-01 17.15 GB Black Rose Ascension (1975) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.m2ts
44 2020-06-01 16.87 GB Lusty Discipline in Uniform (1982) 1080p Blu ray AVC DD 2.0.m2ts
45 2020-06-01 26.28 GB The Hunt 2020 ViE 1080p BluRay REMUX AVC DTS HDMA 7.1 TVS.m2ts
46 2020-05-28 59.49 GB War Of The Worlds Doby Vision UHD 2160p HDR BluRay REMUX HEVC TrueHD Atmos 7.1.m2ts
47 2020-05-27 20.77 GB Armour of God (1986) 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0.m2ts
48 2020-05-27 19.97 GB Last Hero in China (1993) 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0.m2ts
49 2020-05-27 19.30 GB Iceman The Time Traveler 2018 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
50 2020-05-25 19.86 GB In Between Loves (1989) 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0.m2ts

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X