Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

(Nếu danh sách dài, bạn có thể ấn Ctrl + F để tìm tên file)

Folder: Gosick [BD 1080p]

STT Name Size
1 [CFS] Gosick - 01 [1920x1080 Blu-ray FLAC][27793E33].mkv 514.40 MB
2 [CFS] Gosick - 03 [1920x1080 Blu-ray FLAC][80464BCD].mkv 446.91 MB
3 [CFS] Gosick - 04 [1920x1080 Blu-ray FLAC][5C715780].mkv 422.99 MB
4 [CFS] Gosick - 06 [1920x1080 Blu-ray FLAC][945C6B96].mkv 479.35 MB
5 [CFS] Gosick - 07 [1920x1080 Blu-ray FLAC][8F61C71B].mkv 473.33 MB
6 [CFS] Gosick - 08 [1920x1080 Blu-ray FLAC][E43CBFAF].mkv 530.69 MB
7 [CFS] Gosick - 09 [1920x1080 Blu-ray FLAC][DDDC8310].mkv 420.93 MB
8 [CFS] Gosick - 10 [1920x1080 Blu-ray FLAC] [7691EAA0].mkv 423.24 MB
9 [CFS] Gosick - 12 [1920x1080 Blu-ray FLAC][E84B63BA].mkv 433.36 MB
10 [CFS] Gosick - 13 [1920x1080 Blu-ray FLAC][E7578A68].mkv 495.50 MB
11 [CFS] Gosick - 14 [1920x1080 Blu-ray FLAC] [8E5EBFBB].mkv 424.11 MB
12 [CFS] Gosick - 15 [1920x1080 Blu-ray FLAC][0A0D6BF6].mkv 466.93 MB
13 [CFS] Gosick - 16 [1920x1080 Blu-ray FLAC][22433EC6].mkv 418.89 MB
14 [CFS] Gosick - 17 [1920x1080 Blu-ray FLAC][F186E201].mkv 468.54 MB
15 [CFS] Gosick - 19 [1920x1080 Blu-ray FLAC][564608E0].mkv 468.69 MB
16 [CFS] Gosick - 20 [1920x1080 Blu-ray FLAC][E616F441].mkv 468.15 MB
17 [CFS] Gosick - 21 [1920x1080 Blu-ray FLAC][E844DB91].mkv 439.81 MB
18 [CFS] Gosick - 22 [1920x1080 Blu-ray FLAC][2BC8CF84].mkv 447.19 MB
19 [CFS] Gosick - 24 [1920x1080 Blu-ray FLAC][D735D11A].mkv 550.85 MB

Tổng số: 19 File (8.59 GB)Hỗ trợ
Chat ngay