Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 991 (991) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 20 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2020-02-16 56.36 GB Frozen II 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Thuyet Minh Sub Viet.mkv
452 2020-02-16 54.69 GB Knives Out 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
453 2020-02-14 24.77 GB 21 Bridges 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS ES HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
454 2020-02-13 24.31 GB 21 Bridges 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
455 2020-02-13 27.01 GB Jojo Rabbit 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
456 2020-02-13 35.92 GB Parasite 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
457 2020-02-11 22.89 GB Jojo Rabbit 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
458 2020-02-10 48.14 GB Jojo Rabbit 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
459 2020-02-10 68.14 GB Midway 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
460 2020-02-09 78.94 GB Doctor Sleep 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
461 2020-02-09 38.80 GB Midway 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
462 2020-02-08 36.82 GB Ford v Ferrari 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
463 2020-02-08 4.72 GB Ford v Ferrari 2019 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
464 2020-02-07 4.04 GB Ford v Ferrari 2019 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
465 2020-02-05 23.34 GB Rambo Last Blood 2019 1080p Extended Cut Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
466 2020-02-05 30.70 GB Ford v Ferrari 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
467 2020-02-04 4.57 GB Doctor Sleep 2019 Directors Cut mHD BluRay DD EX 5.1 x264 HDT.mkv
468 2020-01-30 28.78 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
469 2020-01-28 35.71 GB Doctor Sleep 2019 Directors Cut 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
470 2020-01-28 28.78 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
471 2020-01-23 35.51 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p Blu Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
472 2020-01-23 31.25 GB Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
473 2020-01-20 30.50 GB Terminator Dark Fate 2019 1080p Blu Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
474 2020-01-18 48.39 GB Terminator Dark Fate 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
475 2020-01-18 48.39 GB Terminator Dark Fate 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
476 2020-01-18 15.08 GB The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
477 2020-01-17 18.90 GB Countdown 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
478 2020-01-16 88.03 KB The Courier 2019 1080p ViE BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 HDT.srt
479 2020-01-15 22.50 GB Trespassers 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
480 2020-01-14 23.75 GB Black and Blue 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
481 2020-01-14 21.15 GB The Courier 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
482 2020-01-13 20.48 GB Black and Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
483 2020-01-13 20.48 GB Black and Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
484 2020-01-09 14.88 GB Acceleration 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
485 2020-01-09 17.74 GB Line of Duty 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
486 2020-01-08 53.66 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
487 2020-01-08 31.05 GB Parasite 2019 1080p Blu ray Remux AVC Atmos TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
488 2020-01-08 29.38 GB The Lighthouse 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
489 2020-01-07 29.38 GB The Lighthouse 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
490 2020-01-07 21.20 GB The Marine 6 Close Quarters 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
491 2020-01-07 21.58 GB The Equalizer 2 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
492 2020-01-07 27.29 GB The Darkest Minds 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
493 2020-01-05 27.19 GB Depraved 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
494 2020-01-04 48.74 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
495 2020-01-04 29.84 GB The Informer 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
496 2020-01-03 31.48 GB Maleficent Mistress of Evil 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
497 2020-01-03 30.94 GB Gemini Man 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 HDT.mkv
498 2020-01-03 51.46 GB Joker 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
499 2020-01-03 68.49 KB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 Blu ray Vietnamese HDT.srt
/Phim tong hop
500 2020-01-03 21.43 GB Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 20 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X