Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 4525 (4525) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 91 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2020-08-13 39.39 GB The Peanuts Movie 2015 ViE 1080p 3D HKG Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 MTeam LongTieng.iso
102 2020-08-13 39.39 GB The Peanuts Movie 2015 HK 3D Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 7.1 TTG.iso
103 2020-08-12 31.76 GB The Legend of Hercules 2014 HK 3D Blu ray 1080p AVC TrudHD 7.1 TTG.iso
104 2020-08-11 22.09 GB The Last Naruto The Movie 2014 HK Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
105 2020-08-11 112.05 MB Koma 2019 Blu ray Subs Vietnamese Styled Vang Den Trang Den cho 720p 1080p va Remux.rar
106 2020-08-10 84.16 GB RED 2 2013 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 WhiteRhino.iso
107 2020-08-10 45.35 GB Dragon Blade 2015 HK Blu ray 3D 1080p AVC DTS HD MA 5.1 TTG.iso
108 2020-08-10 57.35 GB Bill & Ted‘s Excellent Adventure 1989 2160p EUR UHD Blu ray HEVC DTS HD MA 2.0 COASTER.iso
109 2020-08-10 33.99 GB The Outpost 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
110 2020-08-09 37.37 GB Koma 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 RELiGiOUS.iso
111 2020-08-08 44.79 GB Warrior.2011.Blu ray.1080p.AVC.DTS HDMA.7.1 DaNieL.iso
112 2020-08-08 20.34 GB Daybreakers 2009 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7 1 NetBD.iso
113 2020-08-08 84.01 GB Daybreakers.2009.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.Atmos.TrueHD.7.1 BeyondHD.iso
114 2020-08-08 46.07 GB Rise of the Legend 2014 HK Blu ray 2D3D 1080p AVC TrueHD 7.1 TTG.iso
115 2020-08-07 33.07 GB Koma AKA Coma 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
116 2020-08-07 39.79 GB Transformers Age of Extinction 2014 HK 3D Blu ray 1080p AVC TrueHD 7.1 TTG.iso
117 2020-08-07 21.80 GB Outrage Beyond 2012 HK Blu ray 1080p AVC TrueHD5.1 TTG.iso
118 2020-08-07 34.67 GB Beyond Outrage (2012) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
119 2020-08-07 5.24 GB Ghost Recon Alpha (2012)1080p Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.m2ts
120 2020-08-07 21.97 GB Turning Point 1 Laughing Gor 2009 Blu ray 1080p AVC TrueHD5.1 CHDBits.iso
121 2020-08-07 19.51 GB Turning Point (2009) 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1.m2ts
122 2020-08-06 18.17 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
123 2020-08-06 13.69 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
124 2020-08-05 40.57 GB 3 A M 3D Part 2 2014 3D Blu ray HK 1080p AVC TrueHD 5.1 TTG.iso
125 2020-08-04 9.68 GB Jurassic.Park.1993.720p.Blu ray.x264 CtrlHD Mux Việt Sub Thuyết Minh.mkv
126 2020-08-04 36.54 GB Bacurau 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
127 2020-08-04 47.51 GB The LEGO Batman Movie 2017 HK UHD Blu ray 2160p HEVC TrueHD Atmos 7.1 TTG.iso
128 2020-08-04 112.34 MB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese...
129 2020-08-03 84.64 GB Midsommar 2019 Directors Cut 2160p UHD Blu ray HEVC DTS HD MA 5.1 DAiRY.iso
130 2020-08-02 23.61 GB Force of Nature 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
131 2020-08-02 43.14 GB Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017 1080p 3D Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 NetBD(1).iso
132 2020-07-31 60.58 GB Ralph Breaks the Internet 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD 7.1 TERMiNAL 2.iso
133 2020-07-31 22.28 GB Radius 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh.mkv
134 2020-07-29 119.60 MB Trolls 2016 Blu ray Subs Vietnamese Styled Vang Den Trang Den cho 720p 1080p va Remux.rar
135 2020-07-29 93.23 GB Code.Blue.the.Movie.2018.JPN.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.DTS HD.MA.5.1 TTG.iso
136 2020-07-28 20.38 GB The.Perfect.Education.1999.Blu ray.1080p.AVC.LPCM2.0 KBu.iso
137 2020-07-27 4.36 GB Gaten.Ragnarok.2013.720p.Blu ray.DTS.x264 PublicHD Mux Việt Sub.mkv
138 2020-07-27 4.37 GB Gaten.Ragnarok.2013.720p.Blu ray.DTS.x264 PublicHD.mkv
139 2020-07-27 107.46 MB Conan The Barbarian 2011 Blu ray Subs Vietnamese Styled Vang...
140 2020-07-27 107.45 MB Resistance 2020 Blu ray Subs Vietnamese Styled Vang Den Trang Den cho 720p 1080p va Remux.rar
141 2020-07-27 30.90 GB Resistance 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
142 2020-07-26 21.47 GB Paranormal Activity The Ghost Dimension 2015 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
143 2020-07-26 14.69 GB Paranormal Activity 2007 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
144 2020-07-26 21.92 GB Paranormal Activity 4 2012 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
145 2020-07-26 21.99 GB Paranormal Activity 3 2011 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
146 2020-07-26 21.97 GB Paranormal Activity 2 2010 Unrated 1080p Blu ray Rrmux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
147 2020-07-26 23.79 GB Paranormal Activity The Marked Ones 2014 Unrated 1080p Blu ray...
148 2020-07-24 6.17 GB The.Nut.er.And.The.Four.Realms.2018.1080p.Blu ray.x264.DTS BUTTERY.mkv
149 2020-07-24 28.78 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
150 2020-07-24 345.59 KB Motherless Brooklyn 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.srt

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 91 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X