Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2555 (2555) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
101 2021-07-27 20.79 GB Operation Bangkok 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
102 2021-07-27 25.47 GB Those Who Wish Me Dead 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
103 2021-07-24 22.59 GB Midnight.in.the.Switchgrass.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
104 2021-07-24 21.40 GB Midnight in the Switchgrass 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
105 2021-07-23 55.49 GB A.Quiet.Place.Part.II.2020.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
106 2021-07-23 49.35 GB A Quiet Place Part II 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DoVi...
107 2021-07-19 35.04 GB A.Quiet.Place.Part.II.2020.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
108 2021-07-18 22.32 GB Indecent Exposure (1981) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 1.0.m2ts
109 2021-07-16 28.97 GB Spiral From the Book of Saw 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC...
110 2021-07-15 124.61 KB The Superdeep 2020 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.VIE.srt
111 2021-07-15 35.10 GB Wrath.Of.Man.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
112 2021-07-14 37.88 GB Wrath of Man 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 iNTEGRUM.iso
113 2021-07-14 36.34 GB Wrath.Of.Man.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
114 2021-07-14 41.02 GB Wrath.Of.Man.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
115 2021-07-14 44.57 GB Spiral.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
116 2021-07-14 25.26 GB Spiral From the Book of Saw 2021 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
117 2021-07-13 3.39 GB Hac Mieu P1 Black Cat 1991 BluRay 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0 MTeam US Long Tieng.mkv
118 2021-07-12 3.14 GB Danh Kiem The Sword 1980 Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam...
119 2021-07-10 3.22 GB Hidden Desire.1991.1080p.Blu ray.x264.2Audio.AC3 (SUBVIET) (BLOCKED).mkv
120 2021-07-07 56.82 GB Mortal.Kombat.2021.2160p.Blu ray.UHD.HEVC.HDR10.TrueHD.Atmos.7.1 CYBER.iso
121 2021-07-07 54.78 GB Mortal Kombat 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR10 TrueHD...
122 2021-07-07 48.98 GB Mortal Kombat 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR10 TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
123 2021-07-06 35.65 GB The.Courier.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
124 2021-07-05 72.12 KB Basic Instinct 1992 Subs Vietnamese All BluRay va UHD Blu ray.rar
125 2021-07-05 24.82 GB Mortal.Kombat.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
126 2021-07-03 43.98 GB Mortal.Kombat.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 CYBER.iso
127 2021-07-03 29.46 GB Mortal.Kombat.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
128 2021-06-28 29.69 GB Hunter.Hunter.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 iNTEGRUM.iso
129 2021-06-28 23.30 GB Hunter Hunter 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
130 2021-06-26 42.66 GB Basic Instinct 1992 Unrated Directors Cut 1080p 4K Remaster Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 PCH.iso
131 2021-06-26 29.03 GB Basic Instinct 1992 Unrated Directors Cut 1080p 4K Remaster Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
132 2021-06-25 36.23 GB Monsters.of.Man.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 UTT.iso
133 2021-06-25 30.41 GB Monsters.of.Man.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
134 2021-06-22 38.02 GB Outrage.Beyond.2012.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 CHDBits.iso
135 2021-06-22 32.82 GB Outrage Beyond 2012 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
136 2021-06-21 33.20 GB Lone Survivor 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
137 2021-06-20 160.99 KB Lone Survivor 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo Vietnamese.srt
138 2021-06-20 29.30 GB The Great Battle 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
139 2021-06-20 131.04 KB The Great Battle 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo Vietnamese.srt
140 2021-06-18 34.23 GB Nobody.2021.1080p.TWN.Blu ray.AVC.TrueHD.7.1 nLiBRA.iso
141 2021-06-18 41.95 GB Nobody 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR DoVi TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
142 2021-06-18 45.49 GB Nobody 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR DoVi TrueHD...
143 2021-06-18 20.10 GB Nobody 2021 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
144 2021-06-17 21.75 GB Nobody 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
145 2021-06-16 210.18 KB Trigger Point 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese.rar
146 2021-06-14 21.13 GB Trigger.Point.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
147 2021-06-14 18.38 GB Trigger.Point.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
148 2021-06-14 34.45 GB Way.Down.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 MTeam.iso
149 2021-06-14 53.55 GB Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.HDR10.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 CYBER.iso
150 2021-06-13 44.16 GB Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.DoVi....

First | Prev | 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 | Next | Last